Dědictví rodinné firmy (kazuistika)

Rodinná výrobní firma z Ostravy podnikající ve strojírenském průmyslu vyrostla úsilím svého zakladatele a majitele během 20 let z nuly do obratu 300 mil Kč a dodávající své výrobky z 90% do zahraničí. Zakladatel náhle zemřel a firma přešla dědictvím na jeho děti.

V původním nastavení zakladatel dělal a rozuměl všemu. S jeho smrtí firma ztratila know-how, všestranný a dravý potenciál. Firma zažila následně krizi, propad zakázek, produkce a změnu vnitrofiremní nálady. Bylo potřeba stabilizovat management firmy. Zavést standardní principy řízení. Dělbu práce, distribuci odpovědnosti, oživení kontaktu se zákazníky, posílení kvality vyššího managementu. Také bylo potřeba pomoci dědicům se zorientovat ve vlastních postojích a potřebách. Najednou měla firma dvě vzájemné nekompatibilní hlavy pro řízení s odlišnými osobními i profesními zkušenostmi, preferencemi a plány do budoucnosti. Pečlivým manažerským a terapeutickým způsobem se postupně podařilo najít vzájemný konsenzus a vyprofilovat jednotnou strategii pro rozvoj firmy v dalším období. Postupně změnit náladu a nabrat nové zakázky.

Pokud vás problematika zajímá, napište mi .