Co vlastně nabízím …

Mým posláním je pomáhat nacházet východiska, uvědomění a řešení.

Propojuji 25let manažerské praxe a 7let psychoterapeutické práce. Prošel jsem osobními i firemními krizemi a transformacemi.

Pomáhám lidem

Praktikuji laskavou formu hlubinné psychoanalýzy s podporou zvládnutí prožívaného procesu.

Snažím se pomoci lidem otevřít oči k vidění toho co je jim skryté. Dojít k pochopení, porozumění a ke klidu. Odpuštění a lásce, když je to potřeba.

Pomáhám firmám

I ve firmách jsou lidé se svými obyčejnými problémy a starostmi, které si často nosí ze svých domovů či vytvářejí nevědomě na svých pracovištích.

Pomáhám zejména managementu ve vylaďování týmu a procesů. K lepší atmosféře a produktivitě.

Změnit a zlepšit

Jen jeden krok a můžete téměř cokoliv změnit a najít dobré řešení …

Pečuji o duši. Pečuji o pocity osobnosti. Pečuji o nálady ve vztahu. Pečuji o atmosféru týmu či firmy.

Máte toho jistě hodně za sebou. Něco jste dokázali, něco se podařilo.
Vynaložili jste úsilí. Kus cesty jste už ušli. A přesto …

… možná cítíte nejistotu, tlak nebo odpor k tomu co se zrovna děje. Třeba si právě teď nevíte rady, nebo vás něco trápí,  možná vás někdo trápí, opakují se vám nepříjemné situace, cítíte se mizerně, máte pocit, že vám něco brání a nevidíte řešení?

Jsem průvodcem změny. Pomáhám věci měnit, rozdělit a spojit. Zlepšit! Spojuji lidi, rodiny, týmy a firmy. Spojuji to co je rozdělené, rozdílné. Rozděluji a odstraňuji to co je už přežité, nefunkční. Vždy citlivě a tak, jak je to nejlépe možné.

Pomáhám v nalezení vlastní optimální „cesty“.

Uvádím věci, lidi a situace do rovnováhy.

„Change your Perspective. Change your Life.“

Pro jednotlivce, manžele, rodiny i týmy a firmy.


Pomáhám … zlepšit, co má být změněno. 
Spojit, co má být sjednoceno.
Rozdělit, co má být odděleno.


Nabídka

Hledáte rozvoj? Pokrok? Zlepšení svého stavu? 

Nabízím vám prostor pro plně racionální i duchovní rozvoj, porozumění, plánování a rozhodování vedoucí k tomu nejlepšímu ve vás. Pomohu vám se v tom vyznat v krizi, vypořádat s tím co nefunguje a objevit to nejlepší možné.

Pomáhám tam kde „normální“ věci přestaly fungovat. Jsem konzultant, kouč, průvodce, terapeut, mediátor, manažer změny a facilitátor sporů. Jsem multidisciplinárním katalyzátorem pokroku a změny. Pomocí vybraných technik a nápravných opatření. Rozumím věcem lidským, mezilidským i firemním. Jsem průvodcem změny, poskytuji pomoc ve formě podpory nalezení řešení vedoucí ke zlepšení.

– v osobních, párových a rodinných situacích. Podporuji osobní rozvoj a zlepšení v případech pocitu nejistoty, nerozhodnosti, nespravedlnosti, nespolupráce, ztráty lásky, ztráty naděje, ztráty optimizmu, ztráty smyslu, ztráty energie, ztráty práce, ztráty elánu či zaseknutí, opakujících se vzorců, opakujících se problémů, křivd, traumat …

– ve firemních a skupinových situacích. Pomáhám v případech nespolupráce, nesouladu, neřešitelnosti, nekomunikace, nejasnosti, pomluv, konfliktu, de-motivace a opakujících se problémů, dominance, zákulisních her, manipulace  … dosáhnout pokroku, rozvoje a zlepšení.

Pomáhám při prevencí špatných rozhodnutí. K uvědomění všech okolností, výhod, nevýhod, cest, možností … a nalezení vaši vlastní cesty.


Pomáhám
propojit nepropojitelné,
zlepšit nezlepšitelné,
pochopit nepochopitelné

a
změnit nezměnitelné


Kontakt

Terapeut

osobně i elektronicky:

– jsem Petr, tykejte mi ❤✔
– napište o své situaci na petr.vi.jak@gmail.com
– četujte se mnou na FB messengeru
– propojte se s mým osobním či terapeutickým FB profilem
– telefonní kontakt (pouze přes aplikaci whatsapp) 737.00.33.69
(english speakers are welcome)

Možná potřebujete jen podpořit. Vyslechnout, získat klid, porozumění, vizi, optimizmus, změnit úhel pohledu, rozhodnout se a jemně navést k řešení.

Pomáhám změnit, co má být změněno a urovnávám, co má být urovnáno. Spojuji, co má být spojeno a rozděluji, co má být rozděleno.


Prosím o vyplnění jednoduchého kontaktního formuláře.
Pomůže vám to během 3 minut se zorientovat se ve vašich potřebách a mých možnostech.