Nefunkční firma – organizace – tým

Představte si firmu, například Škoda auto a.s. nebo České dráhy a.s. Tato imaginární firma je však trochu jiná, je nefunkční. Je v ní mnoho zaměstnanců, kteří neznají přesně svůj pracovní profil, náplň práce, neví pořádně, co vyrábí či dělají a ani kdo je generální ředitel a jaké skutečné poslání firma má.  A co hůř, každý zaměstnanec si myslí, že je tak trochu šéfem, který ví, co a jak se má dělat a všichni ostatní zaměstnanci by měli pracovat podle něj.

Aby toho nebylo málo, společnost se neustále mění. Zaměstnanci jsou propouštěni a přicházejí noví. Zdá se, že nikdo neví pořádně proč. Produkty, projekty a pravidla se neustále mění. Termíny posouvají, priority mění. Celá společnost je jakoby v nekontrolovaném pohybu a nesystematickém stavu. Téměř je to dlouhodobě neudržitelné, nefunkční.

Něco je ve firmě jakoby zaseklé. Netočí se, neposouvá se, přinejmenším ne správným směrem.

Bylo zjištěno, že organizace, firmy a týmy se stávají nefunkční, když se vnímání managementu zasekne v jedné perspektivě, když se jejich mysl „neotáčí“. Pokud se management naučí měnit perspektivy tak, aby jeho mysl nebyla fixovaná, aby žádné chápání nebylo považováno za jediné správné, pak se může odlepit, osvobodit, posunout, zlepšit a pokročit ke změně a lepším zítřkům.

Prostým střídáním perspektiv u obyčejné věci si můžeme uvědomit, že jich existuje nekonečné množství a pohledů na jakoukoliv věc. Podobně existuje nekonečně mnoho perspektiv reality. Zasekneme se tehdy, když uvízneme v přesvědčení jen jednoho správného a ostatní nevidíme, nepřipouštíme si.

Napište mi o vaši situaci. Pomohu vám, petr.vi.jak@gmail.com.

Rozvod

Chystáte se na rozvod?
Rozchod?


Chcete to udělat co nejlépe?
Chcete být dobře připraven(a)?

Rozvod není jednoduchý!

Obvykle rozvod zažijeme jednou za život, vstupujeme do něj nepřipraveně, setkáváme se s ním poprvé v jeho surovosti a opravdovosti a zažíváme během toho mnoho stresu a nejistot.


Pomohu vám s rozvodem v 10 krocích:

 1. pokusit se nejdříve ještě váš vztah zachránit
 2. vykomunikovat rozvod s partnerem
 3. udělat vše pro čistotu vlastního svědomí a klidného spánku
 4. připravit se na všechny možnosti a rizika rozvodu
 5. uvědomit si co vás rozvod bude vlastně stát
 6. vykomunikovat právní podmínky rozvodu s partnerem
 7. tipy a triky jak vybrat právníka a vést právní / soudní jednání
 8. tipy a triky k ochraně majetku a dětí
 9. uvědomit si proč to tak dopadlo, co dobré a co raději neopakovat
 10. naladit vás na nový šťastný život

Můžeme začít pěkně od začátku nebo mě přizvat jen pro některou fázi samostatně.
Vy nejlépe víte co potřebujete!

Pomáhám projít rozvodem dobře, klidně a hladce. S ochranou, aby to bylo bez urážek a výčitek. S čistým štítem a svědomím. Bez ztráty osobního kreditu, odpovídajícího majetku a práv. Bez vyčerpávajících soudních tahanic. Pokud možno v dobrém se všemi zúčastněnými. Tak, aby se nikdo necítil poškozen ani vinen, ale schopen nového životního restartu. Tak, aby nevznikaly vztahové války, rodinné rozepře, mezigenerační problémy a tak, aby „karma“ rozvodu nepřecházela na děti. Tak, aby váš život a spánek byl během rozvodu (i potom) klidný, uvolněný, spokojený a zdravý.

Z mého pohledu má každý rozvod deset fází.:

 1. Dilema (rozvést/nerozvést se)
 2. Příprava (analýza rizik a nákladů, časový plán)
 3. Rozhodnutí (přijetí, smíření a odhodlání)
 4. Oznámení (s podporou tváří tvář partnerovi/partnerce)
 5. Vyjednání podmínek rozvodu s partnerem/partnerkou
 6. Právní tahanice (ošetření, uklidnění)
 7. Rozuzlení
 8. Po-rozvodový proces a stres (praktické a duševní dopady)
 9. Psychické odpoutání (zapomenutí, odpuštění)
 10. Nový životní start

ROZVOD v klidu a bez stresu.

S podporou po celou dobu.

Když víte jak, jde i rozvod udělat šťastně.
Napište mi, petr.vi.jak@gmail.com

Pracuji osobně i online.
Prosím vyplňte nezávazný kontaktní formulář.


K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva

Čeká vás rozvod? Nejste v tom sami. Podle Českého statistického úřadu je u nás 40tis. sňatků a 20tis. rozvodů každý rok.

Seberozvojový seminář 12.12.

V sobotu 12.12.2020 jsi zvaný(zvaná) na seminář. Pro 10 lidí co chtějí posunout ve svém životě, potřebují něco změnit, hledají Vizi do nového roku anebo jen chtějí porozumět tomu co se jim děje.

Sobota 12.12.2020, 9:30-18:00, Pardubice (Srch)

❤ Měj život pevněji ve svých rukou. Využij více svého potenciálu. Jsi zván(a) k akci kde v bezpečí a přátelské atmosféře dosáhneš důležitého rozhodnutí.

Nalezneš porozumění sobě a svým snům. Odhalíš své možnosti. Rozloučíš se s tím co ti již neslouží. Získáš motivaci k prvním krokům, odneseš si jasný plán a motivaci. To je to nejlepší předsevzetí.

V atmosféře bezpečí a důvěry malé skupiny, v neformálním laskavém prostředí se společně pustíme do zákoutí nás samých, kde jsme možná ještě nebyli. Objevíš nástroje zvědomování (mindfulness), meditace, koučinku, konstelací a procesové terapie pro získání nového pohledu na sebe sama a své potřeby. Objevíš cestu jak toho dosáhnout.

Získáte teoretické znalosti a zároveň se budeme nořit i do méně vědomých částí sebe. Je možné, že zjistíte, že toužíme po něčem jiném, než si připouštíte. Je to příležitost zkoumat své pravé touhy, které si možná ještě nedovolujete přiznat (nebo svému okolí).

Minulý účastník semináře napsal: „Ještě jednou díky Petrovi za výborně připravený seminář VIZE 2020 a citlivý doprovod i za hranici komfortní zóny. Bylo to přínosné. Franta“

Omezeno na 9 účastníků. Cena 1300 Kč. Závazná přihlášení prosím do soukromé zprávy a zaplacení 300 Kč za účast na účet 1299888001/5500.

Akce proběhne v Srchu u Pardubic v zázemí rodinného domu a neformální přátelské atmosféře. #Pražáci mohou přijet vlakem do Pardubic, odtud zajistíme odvoz. Drobné občerstvení zajištěno. Doporučeno neformální a pohodlné oblečení.

Manželská smlouva

Ať už jsi v partnerském vztahu nebo v manželství, uzavřel jsi v každém případě smlouvu s ženou, s kterou žiješ. Smlouva možná byla písemná a možná ne. Možná jsi prošel úředním nebo církevním obřadem nebo spolu žijete jen tak …

Ať tak či tak, zcela nepochybně jsi stvrdil osobní závazek vztahu, závazek smlouvy spolužití. Velká část toho závazku pravděpodobně zůstala nepojmenovaná, nevyslovená .. tak zvaně v nevědomí. A tato část pak řídí tvůj osud.

Podívej se na na moji osobní smlouvu, kterou jsem uzavřel se svojí ženou. Nech se inspirovat.

Pokud se tě dané téma dotýká a chtěl by jsi v tom podpořit, napiš si o konzultaci petrvijak@gmail.com

K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Rozvod
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství

YouTube videa o terapii

Začal jsem tvořit videa na psychoterapeutická témata. Pokud tě to zajímá, podívej se.

Je to pro mě něco nového. Učím se to. Ocením zpětnou vazbu, sdílení a komentáře. Stejně tak mě zajímají témata, která by tě zajímala pro taková video zpracování.

Zapni si na YouTube u mých videí „odběr“ ať ti další videa neutečou.

Umění rozhodnutí

Někdy se stane, že se člověk nemůže rozhodnout. Buď zdánlivě nemá jeho situace řešení nebo naopak má možných řešení několik. Když je pak daná situace zásadní jako např. změnit práci, odejít od partnera, postavit dům, soudit se, odpustit atp. Příkladů by mohlo být mnoho.

Někdy je to tak , že máme racionálně vyhodnoceno a spočítáno vše. Chceme být racionální a rozhodnout se jak nejlépe to jen jde. Přesto jakoby nám v tom něco bránilo.

Pro takové situace jsem připravil následující mentální (myšlenkové) cvičení. Cvičení tohoto typu používám běžně při konzultacích. Zvaž sám zdali jej vyzkoušíš. Můžeš právě teď a nic k tomu nepotřebuješ.

Myšlenkové cvičení – pomoc s rozhodnutím

Někdy racionální myšlení nepomáhá. Je užitečné, ale nějak nepomáhá. V takové situaci je dobré zkoumat vnitřní duševní stav, postoj. Vyslyšet jej a dovolit si dát duševní stav do souladu s realitou.

Pokud se tě dané téma dotýká a chtěl by jsi v tom podpořit, napiš si o konzultaci petrvijak@gmail.com

Transformace moderního muže

Dnešní společnost často nevědomě znehodnocuje pravé „mužství“. Zdůrazňují se jen vybrané mužské kvality (např. soutěživost, agrese, racionalita) a jiné se opomíjejí (např. pevnost, rozhodnost, čestnost). V rámci kompenzace pak duch dnešní doby často vede maminky k výchově takzvaných „hodných hochů“. Mužů, kteří mají spíše než mužské, ženské kvality. Takový muži jsou pak vnitřně zmateni a partnerkami nevědomě (často i nechtěně) opovrhováni. V konečném důsledku se pak stane, že je společnost chudá na skutečně pravé mužské charaktery.

Pokud chceš:
– posílit své mužství
– porozumět sám sobě
– najít své místo v chaotickém světě
– srovnat si vztah s rodiči a partnerkou
– a přestat být „máminým hodným hochem“

Protože se toto téma objevuje často, připravil jsem pro tebe a každého kdo má zájem afirmaci na posílení mužství. Na základě terapeutické praxe, osobních znalostí a zkušenosti. Můžeš teď sám kdykoliv s tímto videem na sobě pracovat.

Transformace pro muže

Pokud se tě dané téma dotýká a chtěl by jsi v tom podpořit, napiš si o konzultaci petrvijak@gmail.com

A zde je poklidnější meditační forma této afirmace.

Afirmace pro muže

Facilitator

řeším podporu vedení porad, konfliktů a procesu dorozumívání se ve skupině. Pomáhám skupinám zaměřit energii na dané téma a vytěžit maximum ze společné práce.

Vedu skupiny a týmy k cíli jejich jednání. Překonávám úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Pomáhám s odhalení problémů, hledání řešení, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší náročnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi 
petrvijak@gmail.com

Interim management

řeším dočasné nasazení manažera (odborného lídra) do organizace. V situaci zásadní změny nebo potřeby externí pomoci. Pro situace zvládnutí výjimečné situace.

Řeším zavedení nových postupů, transformační projekty, změny organizační struktury a řízení, integraci podniků po fúzi nebo náhlý výpadek klíčového vedoucího pracovníka.

Odbornost:

 • Obecné řízení, CEO, GŘ, MD
 • Finanční řízení, CFO
 • Personální řízení, HR
 • Řízení IT
 • Řízení nákupu a logistiky
 • Řízení implementace ERP systémů
 • Řízení krizové komunikace
interim management

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi 
petrvijak@gmail.com

Silná žena (kazuistika)

Žena, která milovala a podporovala svého muže, vzala si ho, přivedla s ním na svět děti a strávila v bezpečném a bohatém rodinném kruhu, který byl pro mnohé vzorem, 25 let v lásce, bezpečí, dovolených, výletech, tanci, divadlech, radostech i starostech, domech, autech, množství přátel a nadprůměrném finančním zajištění.

Ta samá žena, začne postupně a nepozorovaně usilovat o změnu stavu a nastoupí nechtíc cestu k rozvodu následujícími kroky:

 • Přestane se zajímat o svého muže, jak se má
 • Přestane se zajímat o to co by její muž potřeboval
 • Přestane svého muže podporovat v tom co dělá
 • Přestane svého muže milovat
 • Začne na svém muži hledat nedostatky a ty začne zveličovat a zdůrazňovat
 • Začne svého muže shazovat před jejich dětmi
 • Začne svému muži vyčítat jeho vrozené charakterové vlastnosti
 • Začne říkat svému muži, že je debil či mu jinak nadávat
 • Přestane se o svého muže starat (prát, žehlit …)
 • Ujme se řízení domácnosti a začne si věci zařizovat sama
 • Začne organizovat věci doma po svém (bez diskuze se svým mužem)
 • Zatíží své děti nadměrnou (majetnickou) láskou, aby zastínila lásku svého muže
 • Přestane dávat svému muži dárky
 • Začne opovrhovat dárky od svého muže
 • Začne o svém muži (mezi přáteli a známými) mluvit opovržlivě
 • Začne říkat „Kdyby se semnou něco stalo, naše děti odkážu mojí sestře!“
 • Začne si všímat svých rozvedených přátel a příbuzných a začne o nich mluvit pochvalně
 • Onemocní a za své nemoci obviní svého muže
 • Začne svého muže vinit ze svého nešťastného života
 • Začne obviňovat svého muže z chladnosti a poukazovat na jeho nedostatek lásky

To se děje nepozorovaně několik týdnů, měsíců, roků. Muž to celé financuje, vydělává peníze, stará se a trpělivě snáší nálady své ženy. Myslí si, že to co zažívá od své ženy je „normální“. On je ne-empatický a ne-vědomý. Nemá šajnu o tom, co se děje. A ona v tom dál pokračuje. Muž, který si to nechá líbit, stane se slabým a takovou silnou ženu si nezaslouží. Rozvedou a rozejdou se nakonec ve zlém. Tento muž neustál energii a sílu své ženy. Tvůrčí a laskavou energii ženy, která se postupně začala cítit nevyužita se pak transformovala v energii destruktivní. Muž si toho nevšiml a neukočíroval to. Výsledkem je prožitek kolapsu a neštěstí u manželů, dětí, prarodičů i známých. A jako takové, se to šíří v čase a rodu dál …

Proč to ta žena dělala a jak se projevoval muž, bude v dalším kazuistickém příspěvku.