Psychotherapy in English

Feeling ansty? Tired, stressed, lost, burned-out, lonely, abandoned, anxious or any other unfavourable way?

You’re not alone. I am here to talk. Anytime, anywhere, anyone.
I support individuals, families, teams and companies.
Find me in person in Pardubice or online.

Drop me a message at

therapy antsy

Nefunkční firma – organizace – tým

Představte si firmu, například Škoda auto a.s. nebo České dráhy a.s. Tato imaginární firma je však trochu jiná, je nefunkční. Je v ní mnoho zaměstnanců, kteří neznají přesně svůj pracovní profil, náplň práce, neví pořádně, co vyrábí či dělají a ani kdo je generální ředitel a jaké skutečné poslání firma má.  A co hůř, každý zaměstnanec si myslí, že je tak trochu šéfem, který ví, co a jak se má dělat a všichni ostatní zaměstnanci by měli pracovat podle něj.

Aby toho nebylo málo, společnost se neustále mění. Zaměstnanci jsou propouštěni a přicházejí noví. Zdá se, že nikdo neví pořádně proč. Produkty, projekty a pravidla se neustále mění. Termíny posouvají, priority mění. Celá společnost je jakoby v nekontrolovaném pohybu a nesystematickém stavu. Téměř je to dlouhodobě neudržitelné, nefunkční.

firma krize

Něco je ve firmě jakoby zaseklé. Netočí se, neposouvá se, přinejmenším ne správným směrem.

Bylo zjištěno, že organizace, firmy a týmy se stávají nefunkční, když se vnímání managementu zasekne v jedné perspektivě, když se jejich mysl „neotáčí“. Pokud se management naučí měnit perspektivy tak, aby jeho mysl nebyla fixovaná, aby žádné chápání nebylo považováno za jediné správné, pak se může odlepit, osvobodit, posunout, zlepšit a pokročit ke změně a lepším zítřkům.

Prostým střídáním perspektiv u obyčejné věci si můžeme uvědomit, že jich existuje nekonečné množství a pohledů na jakoukoliv věc. Podobně existuje nekonečně mnoho perspektiv reality. Zasekneme se tehdy, když uvízneme v přesvědčení jen jednoho správného a ostatní nevidíme, nepřipouštíme si.

Napište mi o vaši situaci. Pomohu vám, .

Facilitator

řeším podporu vedení porad, konfliktů a procesu dorozumívání se ve skupině. Pomáhám skupinám zaměřit energii na dané téma a vytěžit maximum ze společné práce.

Vedu skupiny a týmy k cíli jejich jednání. Překonávám úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Pomáhám s odhalení problémů, hledání řešení, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

facilitace

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší náročnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi 

Interim management

řeším dočasné nasazení manažera (odborného lídra) do organizace. V situaci zásadní změny nebo potřeby externí pomoci. Pro situace zvládnutí výjimečné situace.

Řeším zavedení nových postupů, transformační projekty, změny organizační struktury a řízení, integraci podniků po fúzi nebo náhlý výpadek klíčového vedoucího pracovníka.

Odbornost:

 • Obecné řízení, CEO, GŘ, MD
 • Finanční řízení, CFO
 • Personální řízení, HR
 • Řízení IT
 • Řízení nákupu a logistiky
 • Řízení implementace ERP systémů
 • Řízení krizové komunikace
interim management

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi 

Dědictví rodinné firmy (kazuistika)

dědictví

Rodinná výrobní firma z Ostravy podnikající ve strojírenském průmyslu vyrostla úsilím svého zakladatele a majitele během 20 let z nuly do obratu 300 mil Kč a dodávající své výrobky z 90% do zahraničí. Zakladatel náhle zemřel a firma přešla dědictvím na jeho děti.

V původním nastavení zakladatel dělal a rozuměl všemu. S jeho smrtí firma ztratila know-how, všestranný a dravý potenciál. Firma zažila následně krizi, propad zakázek, produkce a změnu vnitrofiremní nálady. Bylo potřeba stabilizovat management firmy. Zavést standardní principy řízení. Dělbu práce, distribuci odpovědnosti, oživení kontaktu se zákazníky, posílení kvality vyššího managementu. Také bylo potřeba pomoci dědicům se zorientovat ve vlastních postojích a potřebách. Najednou měla firma dvě vzájemné nekompatibilní hlavy pro řízení s odlišnými osobními i profesními zkušenostmi, preferencemi a plány do budoucnosti. Pečlivým manažerským a terapeutickým způsobem se postupně podařilo najít vzájemný konsenzus a vyprofilovat jednotnou strategii pro rozvoj firmy v dalším období. Postupně změnit náladu a nabrat nové zakázky.

Pokud vás problematika zajímá, napište mi .

Silně spontánní žena (kazuistika)

Eva (věk 34) je silně emoční, spontánní a ve svých projevech až nekontrolovatelná žena. (Kazuistika byla volně upravena a anonymizována pro zachování soukromí a důvěrnosti klienta. Jedná se o zjednodušenou interpretaci, skutečný případ je vždy komplexnější.)

Klientka pracuje v Praze ve výrobě na vedoucím místě, kde řídí 70 operátorů. V práci je rázná a někdy až hrubá. Někdy křičí a sprostě nadává a uráží své kolegy. Přitom svými šéfy je vnímaná jako vzorná vedoucí zvládající svoji agendu velmi dobře. Ona sama však není spokojená se svými spontánními projevy agrese. V krátké terapii se ukázalo, že pochází z východního Slovenska. Z místa, kde spontánnost a hrubost je normálním jevem. Z místa, které ji vychovalo do tvrdého života. Dnes se tak v dospělém věku projevuje, přesně tak jak to byla naučena v dětství mezi podobně vyrůstajícími dětmi a dospělými. Její nátura je hluboko v jejím podvědomí. To nelze změnit. Uklidnil jsem ji, že je z pohledu svého původu zcela normální. Nabídl jsme ji možnost trochu upravit její projevování několika technikami. Většina technik byla na zvědomování si sebe sama a svých reakcí. Některé techniky přijala s tím, že se pokusí je uplatňovat. U jiných technik zvědomování se nechtěla vzdát spontánnosti. Její spontánnost je tedy pro ni samu vlastně pozitivní hodnotou. Dále jsem ji doporučil, změnit pracovní prostření, protože její spontánnost se přizpůsobuje prostředí. Když bude v drsném prostředí bude drsně spontánní, když bude ve spolupracujícím prostředí bude spontánně spolupracující atp. To ji velmi oslovilo a sdělila, že má vlastně sen o mnohem tvůrčím zaměstnání, než má dnes.

(Případná podobnost s kýmkoliv je náhodná. Je mnoho lidí s danými či podobnými symptomy.)

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď, napište mi 

Kazuistiky jsou pro zájemce diskutovány v uzavřené FB skupině. https://www.facebook.com/groups/kazdy.den.lepsi/

Business coaching (koučink)

Jste vy či vaše firma, oddělení nebo tým v podobné situaci?

 • Firma se nerozvíjí tak jak by mohla
 • Potřebuji definovat strategii firmy, oddělení
 • Potřebuji zvládnout změny vytyčené šéfem
 • Potřeba zaměření se na priority
 • Potřeba snadněji a jistěji dosáhnout cíle
 • Potřebujeme nové zakázky a zákazníky
 • Musím zvýšit tržby o X%
 • Musíme snížit náklady o X%
 • Dopadají na mě důsledky povýšení do nové funkce
 • Přetíženost v práci, nezvládání termínů
 • Pracovní výkon a motivace klesá
 • Necítím pracovní uznání
 • Bojím se vzít dovolenou
 • Obtížně teď zvládám co jsem dříve dobře zvládal
 • Potřebuji se více seberealizovat
 • Jsem pod tlakem a sotva stíhám hasit problémy
 • Už mě to nebaví, nejraději bych odtud zmizel
 • Nadřízení jsou blbci
 • Podřízení jsou neschopní lajdáci
 • Moje příkazy nepadají na úrodnou půdu
 • Chci zlepšit vztah s nadřízeným
 • Zaměstnanci, kolegové mě nemají rádi
 • Rád bych dostal přidáno nebo povýšení
 • Rád bych dostal trochu jinou práci

Nebo vás oslovuje následující ?

 • Už jsem dosáhl všeho čeho jsem chtěl
 • Chci být úspěšnější
 • Bojím se toho co přijde
 • Chybí mi opora
 • Nikoho nezajímají mé problémy
 • Čekám velkou firemní, životní změnu
 • Nejraději bych od toho utekl
 • Potřebuji dostat svůj život více pod kontrolu
 • Asi bych měl lépe zvládat své problémy sám, ale nevím jak
 • Potřebuji změnu, ale nevím jakou

Zajistím bezpečný prostor k vašemu přemýšlení, plánování a rozhodování vedoucí k tomu nejlepšímu ve vás. Pomohu vám to nejlepší objevit!

Pomohu vám osobně, vaší firmě i vašemu kolektivu s tím vším nepříjemným si poradit. V rozsahu jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď, napište mi

Changes happen anyhow. 
It is inevitable. Lead the change or suffer from it! 
My role is to strengthen you lead and reach the potential.

Akvizice firmy

Firma, říkejme ji Alfatrade, akvizovala, pohltila, skoupila společnost Gamamarket. Po akvizici se postupně začaly projevovat chyby ve vedení společnosti a v komunikaci mezi zaměstnanci.

Pomoc: Při zkoumání příčin bylo zjištěno, že zaměstnanci obou společností a zejména společnosti Gamamarket nebyli dostatečně informování a srozuměni s budoucností společnosti a svých pracovních pozic. Někteří zaměstnanci tak začali nevědomě chránit své pracovní pozice na úkor společnosti. K odstranění problému pomohlo vytvoření vize rozšířené společnosti k jejíž participaci byl přizván širší management a zástupci zaměstnanců obou společností.

Pracovní konflikt

Muž, říkejme mu Pavel měl opakovaný konfliktní vztah se spolupracovníkem na pracovišti. Oba byli manažeři s mnohaletou praxí. Z pohledu firmy nebylo objektivního důvodu, aby měli mezi sebou konflikt. Pracovní pozice byly jasně popsané, motivační parametry nastavené, vzdělání a i kvalifikace obou vynikající. Přesto všechny úkoly a úkony, které spolu realizovali byly prezentovány vedení jako neřešitelné.

Pomoc:  Pavel i jeho spolupracovník byli silné osobnosti. Vzájemně si reflektovali své charakterové stinné stránky. Ty stránky svých osobností, které na sobě neměli rádi. Při vzájemném profesním styku si tyto své stíny zrcadli a znemožňovalo jim to vzájemně racionální komunikaci. Pomohl terapeutický rozhovor při kterém došlo ke zvědomění jejich stínu.