> úspěšná firma … ✔

Už jste toho hodně pro firmu udělali. Stále to však nestačí.
Možná nepotřebujete úplně pomoci, ale třeba jen externě podpořit.

Mít úspěšnou firmu …

Firemní situace kde pomáhám …

Jsem průvodcem změny před kterou vaše firma stojí…

Působím jako katalyzátor pokroku a změny.

Ve firmách, ve společnostech a v týmech řeším:
– zlepšení komunikace a dorozumění
– mediaci (urovnání) sporů
– vyjasnění a odsouhlasení KPIs, úkolů, cílů, milníků
– oživení pracovní morálky a motivace
– posílení týmovosti a spolupráce
– odstranění konfliktů
– zlepšení firemní atmosféry
– vyřešení starých a neřešitelných problémů
– optimalizaci procesů a návyků
– optimalizaci projektového řízení
– odstranění příčin přehlížení problémů
– manažerskou psychohygienu
– supervizi managementu
– odstranění bariér a posílení „ducha“ organizace

efektivita

Pokud je vám to povědomé, takovou situaci znáte z vaší organizace, pak vám pomohu nalézt řešení.

Čerpám z osobní 25-leté praxe, života, práce, úspěchů, chyb, omylů a poučení.
Vyhýbám se slepé teorii a nabízím osobně vyzkoušené postupy a nástroje.

Pomáhám v běžných i mimořádných situacích, např.:

 • v agendě zaměstnanců (HR)
  • pomoci s vytipování nejlepších zaměstnanců/kandidátů
  • odhalit skryté charakteristiky, které se stanou později zjevnými
  • podpořit ve standardním hodnocení zaměstnanců
  • odhalit silné a slabé stránky osobnosti
 • v agendě financí
  • správné nastavení finančních plánů
  • správné nastavení KPIs a dalších ukazatelů
  • správné nastavení ocenění produktů
 • v agendě managementu a komunikace
  • rozuzlení zaměstnaneckých konfliktů
  • řízení (facilitace) klíčových porad (s cílem zajistit objektivitu a konstruktivní jednání)
  • urovnání obchodního sporu mimosoudní dohodou
  • prosazení organizačních změn
  • řízení strategických projektů
 • v oblasti strategie
  • vytvořit funkční misi, vizi a hodnoty společnosti
  • připravit firmu k reorganizaci
  • zvládnout proces akvizice a vlastnických změn
  • plánovat strategii rozvoje společnosti na 2-5-15 let

Samozřejmostí pomoci je také:

 • Interim management
 • Krizový management
 • Konflikt management
 • Change management
 • Management firemní atmosféry
 • Management vize a strategie
produktivita
manažerská podpora

Kdo jsem? Jsem průvodcem změny před kterou stojíte. Mám multidisciplinární zkušenosti z oboru financí, personalistiky, informačních technologií, public relations, projektového řízení a řízení provozu. Kombinuji odborné techniky terapeuta, kouče, facilitátora, mediátora, mentora a change managera. Řeším ozdravění zaseknutých, nefunkčních či vysoce citlivých firemních procesů. Zvyšuji produktivitu, podporuji dosahování cílů a motivaci k práci. Opírám se o 25 let manažerských zkušeností. (Můj profil na, LinkedIn)

Typickým klientem je vlastník, ředitel, jednatel, manažer. Cena a rozsah zakázky je individuální.

„Change your Perspective. Change the Future.“

Vždy se přizpůsobuji potřebám firmy a vystihnout specifickou individualitu firmy je pro mě důležité. Přistupuji k firmě jako lékař přistupuje k živému organizmu.  S respektem a citlivým vnímáním potřeb. 

Podívejte se na situační příklady

Udělejte něco hned teď a
napište mi o vaší situaci jednu větu, .

Changes often do not follow our plans but happen anyway.
Lead the change or you suffer from it.

My role is to strengthen you lead and reach YOUR potential.

Vnímáte svoji výjimečnost? Vyzkoušejte nekompromisní službu
VIP-RESTART.CZ


vizitka poradce

… pokračujte, odborné zázemí >

LinkedIn profesní profil