Muž jako chlapec

Jsou ženy, co pohrdaní svými muži. Vychovávají je a poučují. Jsou matkami a učitelkami svých partnerů. A muži jsou jak malí kluci. Koledují si o to.

Čím dál více se setkávám s tímto vztahovým vzorcem. Na začátku vztahu je partnerství pěkné a pevné. Oba se milují, respektují a vychází si vstříc. Časem se však jejich vztah začne transformovat. Z muže se stává neschopný chlapeček, o kterého je potřeba se starat a vychovávat ho. Z milující ženy se stává přísná matka a vychovatelka. (Nejen dětí, ale svého muže)

Muž chlapec, žena pohrdá

Žena začne svého muže poučovat. Začne jej nenápadně úkolovat a hodnotit. „Pepo tohle jsi neudělal dobře“, „Umyj dnes nádobí“, „Sbírej si prádlo od postele“, „Ustel si“, „Vynes koš“, nebo začnou dávat zákazy „Nechoď dnes na fotbal“, „Nechoď do hospody“, „Kouření ti škodí, nekuř“, „Líp se oblékni, koukni jak vypadáš“, „Ohol se, jinak s tebou ven nejdu“

Ona to myslí dobře. Dělá to pro svého muže. Má ho ráda. Jinak by to nedělala. Je to projev její lásky. Jen ta láska se transformovala z milenecké na mateřskou. Ano mateřskou. To, co ke svému muži cítí se začne více a více podobat mateřské lásce. Jakoby, její muž byl malým klukem, kterého je potřeba vychovat, zlepšit. Dělá to pro jeho dobro. Vychová ho v jeho 40-50 letech lépe než jeho vlastní matka. Si myslí …

Proč jim partnerský vtah nefunguje? Ona si začne stěžovat, „Vždyť ten můj Pepa je jak malej kluk.“, „Já bych chtěla mít vedle sebe pořádnýho chlapa.“ A on si začne stěžovat „Ta moje je hrozná semetrika. Pořád po mě něco chce.“ .. Chlapi pak utíkají do hospody, do garáže, na fotbal, na ryby, ale nikoliv, že by je to tak hrozně bavilo, ale je to pro ně legální únik od svých partnerek s kterými je to doma k nevydržení. Z jejich pohledu, samozřejmě. Ženy pak zůstávají doma na vše samy a pláčou nad nešťastným vztahem.

Kde nastal problém? On si zvykl na její servis jako od maminky. On se převlékl z role muže do role chlapce. Ona se převlékla z role milenky do role maminky. Ani jeden to neudělal záměrně. Oba k tomu dohnala jejich výchova a aktuální společenské nastavení.

On byl vychován jako hodný chlapec svojí maminkou a zůstalo mu to. Ona byla vychována svojí maminkou jako schopná žena a zůstalo ji to. Tohle pak geneticky v další generaci předávají dál svým dětem. Jejich děti totiž doma vidí, že muž je slabý, prohrává, utíká z boje a žena je silná. Muž je doma úkolován, dehonestován a utíká pryč. Žena je ta, která se stará a pečuje o celu rodinu, o všechny. Společnost to tak vyžaduje, nebo ne? Takové, vzorce máme a dál předáváme. Pokud jste žena – matka, jak jste vychovala či vychováváte svého syna? Dávala jste mu servis tak dlouho až si zvykl na to, že ŽENY dávají servis? Vaše snacha vás za to nebude mít ráda. Bude mít doma od vás nekňubu.

Znáte to? Chcete to řešit? Napište mi

KRIZE

Krize životní
Krize manželská, partnerská

Krize středního věku
Krize pracovní

Krize zdravotní

Pomáhám lidem se vyznat a vymotat ven z osobní krize.

Nebo vás trápí deprese, úzkost, máte pochybnosti o smyslu života nebo jen potřebujete ve svém životě něco změnit?

Pomáhám lidem dostat se z neštěstí, které se jim náhle a nečekaně děje bez zjevných příčin. „Jakoby to neštěstí spadlo z nebe.“ Anebo dokonce prožívají situace kdy propadli do smyčky opakovaného prožívání dokola téhož. „Jakoby z toho nebyla cesta ven.“

„Petr mi pomohl pochopit proč mi nefunguje manželství a co s tím mám dělat.“ Marie z Pardubic

„Celý život jsem nechápal proč se mi ženy vyhýbají. A o čem je vlastně život? S Petrem jsme to rozebrali dobře.“ Honza z Přelouče

Ať už je vaše krize důsledkem čehokoliv. Společně najdeme příčiny a pokusíme se je odstranit. Pomohu vám získat nový náhled na příčiny, které vás vedou tam kde jste dnes a k uvědomění vašich možností, které jsou před vámi. Pomohu vám navrátit věci „do svých rukou“, navrátit smysl tam kde chybí, najít novou radost ze života, mít plány a těšit se z nich.

Napište mi o vaši situaci hned teď na a nebo rovnou požádejte o konzultaci.

Reaguji do 24h.
Konzultace jsou anonymní.

AGRESE a EMOCE – co s tím?

Zamyšlení AGRESE – HRANICE – EMOCE – REAKCE
Na globální i osobní rovině.

Co dělat, když je vůči mně někdo agresivní?
Jak si chránit hranice?
Jak nepodlehnout emocím?
Jak správně zareagovat?

To jsou otázky, které mě oslovovaly posledních 14 dní v kontextu světového dění, ale i mého osobního postoje a prožívání. Snažím se reflektovat to globální i to osobní. Vnímám přitom sebe i ostatní. Zde je pár mých terapeutických pohledů:

AGRESE:

 • Agrese existuje a nelze se ji zcela spolehlivě vyhnout. Je potenciálně a trvale přítomná. Téměř za všech okolností. S kýmkoliv a kdykoliv.
 • Dělat, že agrese neexistuje je pošetilé a nebezpečné.
 • Je dobré si uvědomit nejen agresivitu toho druhého, ale i svoji vlastní a její permanentní přítomnost a připravenost nekontrolovaně vybuchnout.
 • Agresi lze předcházet snahou o porozumění a pochopení druhého. Pomůže soucit. Pomůže společné autentické a upřímné zkoumání příčin agrese. Pomůže nenechat potenciálního agresora v tom samotného. Pomůže výraz pochopení a pomoci. Pomůže nepřilévání do ohně, a postupné uvolňování napětí.
 • Když se agrese stane (děje) snaha o porozumění a pochopení už však nepomůže.
 • Agresi je potřeba se vymezit.
 • Agresi je potřeba pojmenovat, zvědomit.

HRANICE:

 • Hranice je potřeba si hlídat.
 • Neexistuje situace bezhraničnosti. Každý máme svoji vlastní hranici. Někdo blíže, někdo dále.
 • Člověk, který je extrémně milý a laskavý, a nechá své hranice překročit se později sám stává nepříčetně agresivním. Nepřiměřená laskavost může být nebezpečnou maskou.
 • Nenechme nikoho, aby překročil či zneuctil hranici naší integrity.

EMOCE:

 • Agrese v nás vyvolá emoce.
 • Překročení našich hranic v nás vyvolá emoce.
 • Emoce zaplaví – zahltí nervový systém, který pak přestává racionálně fungovat. Namísto rozumové části mozku začne fungovat emoční (plazí) mozek. Nastávají pak evolučně dané jen tři možné reakce: útok, útěk či zamrznutí.
 • Rozhodnutí udělaná v emocích často vedou k nechtěným a nevratným rozhodnutím. Mnoho trestních činů je provedeno právě pod emočním rozhodnutím.
 • Rozhodnutí udělaná v rychlosti jsou nutně emoční.
 • Emocím není snadné předejít. Není snadné si je v daným moment uvědomit a kontrolovat je. Vlastní emoční stav si uvědomíme až zpětně.
 • Pomáhá dýchání a dechová cvičení. Zejména vydechování a záměrný, řízený tělesný třes.

REAKCE:

 • By neměla být emoční, ale rozumová.
 • Pro reakci vycházející z rozumu je potřeba čas.
 • Nejsem-li ohrožen bezprostředně na životě, je dobré si dovolit opožděnou reakci. Zpoždění mi dává šanci na zpracování emocí a aktivaci rozumové části.
 • Někdy pomáhá hlasité počítání. Ve spojení s vydechováním, ideální.
 • Nelze nereagovat. Je naivně nebezpečné si myslet, že na agresi by neměla být reakce.
 • Agresor, který se nesetká s reakcí se utvrdí v oprávněnosti své agrese.
 • Na druhou stranu reakce nesmí být přehnaná jinak agresora podnítí do větší agrese.
 • Můj učitel Bert Hellinger doporučoval „Dobro oplácejte větším dobrem, zlo oplácejte menším zlem.“

ZÁVĚR:

Na agresi je potřeba reagovat. Ať se děje na osobní nebo globální úrovni. Hranice je potřeba si hlídat. Reakce by měla být (pokud je na to čas) bez-emoční a promyšlená. Reakce by měla být zároveň přiměřeně mírnější, než je samotná agrese. Zároveň je potřeba agresi a hranice verbálně zvědomovat stejně jako ochotu k dialogu.

(krize manželství) – kazuistika

Manželský pár Honza a Jitka od Hradce. Mají syna a řeší krizi.

(Jakákoliv podobnost s kýmkoliv je náhodná. Jména a místa jsou smyšlená. lidský příběh je pravdivý.)

Honza pracuje, živí rodinu, stará se o dům, má své koníčky, sport a kamarády. Je spíše skromný, do hospody zajde vzácně, raději si jde zaběhat, ale není dokonalý, má „své“ nároky na řádný chod domácnosti, aby bylo uklizeno a co jíst. A v tom je nekompromisně přísný. Protože maminka když byl malý tak to tak dělala, teď to samé očekává od své ženy. Ona (Jitka) nepracuje nebo jen občas na zkrácený úvazek. Ráda si kupuje drahé mobily a kabelky. Potřebuje se obklopovat statusovými hračkami a ty ukazovat svým kamarádkám. Chodí s nimi do kaváren a tam společně pomlouvají hrozné muže. Oprávněně, protože tento konkrétní muž odmítá domácí práce. … Jejich manželský vztah skřípe. On svoji ženu neustále poučuje o tom co má a nemá dělat, jak se má chovat. Vlastně ji tak trochu vychovává jako by byla malou holkou. Jí to zprvu imponovalo, že má vedle sebe „silného“ muže, ale po letech ji to už začíná vadit. Případný rozvod a život bez muže si umí představit a tak trochu se na to i připravuje. On je vlastně v pohodě a nejraději by nic neřešil. Důvod k rozvodu moc nechápe. … Celou dobu svého manželství bydlí tato rodinka společně v domě u jejích rodičů. Po rozvodu by muž musel odejít a ona by zůstala se synem „doma“ u svých rodičů. Brala by alimenty, o syna se starala spolu se svými rodiči a chodila na kafíčko s dalšími rozvedenými holkami povídat si o hrozných mužích.

JAKÁ BY BYLA VAŠE RADA pro toho MUŽE a jaká pro tu ŽENU?

Já tady vidím silnou vazbu na rodiče a původní rodinné systémy. Honza silně kopíruje nastavení své maminky a vyžaduje adekvátní ekvivalent od své ženy. Jitka je silně vázaná na svoji původní rodinu, vlastně z ní ještě nevystoupla a systemicky se chová jako zamrzlá „12letá holka“, která si bude raději hrát se svými hračkami nežli plnit nějaké povinnosti a odpovědnosti. Její OTEC nebo HONZA se pak v nejhorším o vše potřebné postará, vysvětlí, dá tomu řád, dá pokyny anebo alespoň nějak uspokojí kritické potřeby. Dokud je OTEC k dispozici a kryje dceři záda, tak vlastně dcera nemusí vyrůst. Dokud se žena nemusí (či nechce) plně opřít o svého muže a nechává si tam „zadní vrátka“ v podobě OTCE tak netvoří se svým mužem plnohodnotný manželský vztah.

Kromě jiného jsem doporučil tomuto páru se odstěhovat z domu Jitčiných rodičů (a to dokonce co nejdál od nich, aby kontakt s původní rodinou klesl z denní interakce na „rozumnou“ úroveň) a založit plnohodnotné, pevné a samostatné sídlo nové rodiny. Tak, aby manželé převzali za sebe odpovědnost a museli se o sebe navzájem opírat v důvěře, vzájemné pomoci a bez možnosti zadních vrátek. Aby jejich rodina byla jejich společným projektem do kterého oba rovnoměrně přispívají. A jejich rodiče se spíše jen z povzdáli na to nekriticky a shovívavě dívají.

šťastná rodina

Kdyby jste byli v podobné situaci, napište mi na

Příprava na manželství

Chystáte se vstoupit do manželství (partnerství)? Příprava je důležitá!
Umíte si poradit ve všech vztahových situacích?
Chcete být připraveni?

Je kolem toho spousta otázek, nejistoty a odpovědnosti. Přitom se to nikde neučí. „Jak být správně v manželství?“ Lidé do tohoto jedinečného aktu vstupují nepřipraveni, nepoučeni a později s překvapením zjišťují, že to není tak jak si představovali. Možná tak máme ještě mlhavou představu o tom jak to měli rodiče, či jak své partnerství prožívali hrdinové nějakého filmu. Našemu skutečnému autentickému životu je to však vzdálené. Jak tedy na to?

Zde je několik důležitých kroků, které považuji za vhodnou součást přípravy

 1. Přimknutí k sobě, odpoutání se od rodičů a minulých vztahů.
 2. Vzájemné přijetí v pevnosti, laskavosti a rozhodnosti.
 3. Vyjasnění postojů, plánů a potřeb.
 4. Odstranění pochyb.
 5. Řešení emocí.
 6. Rituály.

Přimknout se k sobě je samozřejmé. Odpoutání se od rodičů může znít krutě, ale je to psychologicky nutné a zdravé. Existuje mnoho případů kdy např. muž (byť sám už dospělý) stále podléhá diktátu matky. Či dospělá dcera podléhá servilně kontrole rodičů. Svatebním aktem děti přestávají být dětmi svých rodičů a stávají se vzájemnými partnery. Rodiče se aktem svatby dostávají do pozadí. Rodiče odevzdávají své „děti“ svým partnerům. Aktem svatby přestává být Honza hodným Honzíkem svých rodičů a stává se Honzou své ženy Anežky. Jakoby se mění pocitově vlastnický vztah. Honza si bere Anežku a Anežka si bere Honzu. Rodiče se na to už jen dívají. Honza je Anežky a nikoho jiného, a Anežka je Honzova a nikoho jiného.

ENGLISH: Te service of premarital education and counseling can also be provided in English. It is useful, confirming happy long lasting marriage life if there was proper premarital counselng. It is useful to get revealed expectations, fears and get prepare yourself for emotional life together. Few techniques and experiences how to deal difficult situations of daily life may come handy.

manželství partnerství

Muž by měl být pevný a žena laskavá. Žena vyhlíží mateřství, muž dobrodružství. Není to nutně tak vždy, ale archetypálně typické. Muž by měl do vztahu vkládat svoji pevnost, rozhodnost a racionalitu. Žena by měla dávat svoji laskavost, jemnost a nespoutanost. Oba se svazkem svazují, propojují. Manželstvím by měla obrazně řečeno vzniknout nová propojená bytost. Kdy oba do toho vkládají to své a vzájemně se doplňují.

Jako každé naše rozhodnutí i toto podléhá našim snům, představám, ideálům a vzorům. Mnoho z toho si ani neuvědomujeme. Považujeme to za samozřejmé. Partner však může za samozřejmé považovat úplně něco jiného. Čerpáme totiž z vlastního dětství, výchovy, společenské interakce a vytváříme si představy a předsudky. S tím pak vstupujeme do manželství.

Každý má pochyby. I před vstupem do manželství každého nějaké obavy napadají. Bude dost dobrý? Hodný? Bude dost starostlivá? Bude pořád tak milá? Bude mě za rok ještě milovat? Budu pro něj dost hezká? Budeme mít sex i za rok každý den? Nenajde si časem někoho jiného? Bude mít nádobí a prát záclony? Nebude chodit do hospody? Jak bude snášet moje nálady? Bude mi i za rok ještě rozumět?

Ženy jsou obecně více emoční a neklidnější než muži. Muži naopak spíše vyžadují klid, neumí tolik cítit své emoce a věcem potřebují dávat řád a mít je na svém místě. Ženy navíc mají svůj měsíční cyklus, dokáží své prožívané napětí v zájmu lásky dlouho skrývat až do chvíle kdy vybuchnou. Muži jsou někdy nezkušení a pomalý v chápání ženských emocí. Jak s tím umíte pracovat? Jak umíte zpracovávat své emoce? Jak zvládáte malicherné konflikty přerůstající do velkých rozměrů? Hodily by se vám nějaké tipy jak na to? Jak přežít občasné náročné momenty společného života?

Vstup do manželství je důležitý životní krok. Podobně jako narození, vstup do základní školy, první zaměstnání, narození dítěte či smrt. Tyto důležité momenty života doprovázíme rituály a mnohdy o tom ani nevíme. Je však dobré tyto rituály udělat řádně a zafixovat tak daný důležitý okamžik života. Totiž s každým takových životním milníkem se člověk mění a už nikdy nebude takový jaký byl předtím. To je důležité si uvědomit pro něj samého i jeho nejbližší. Pochopit a integrovat tu změnu, která se děje.

Pomáhám s přípravou do manželství (partnerství) standardním heterosexuálním párům. Moderním, mladým i starším, nezkušeným i zkušeným. Pomáhám také párům homosexuálním, nábožensky orientovaným i ateistickým. Vždy s ohledem na individuální potřeby. Protože všichni jsme lidi se svými lidskými vlastnostmi, postoji, ideály a možnostmi.

Zaujalo vás to? Máte dotaz? Napište mi .

příprava na manželství

Spolupracuji se svatebními salóny, fotografy, aranžéry, cateringy i kněžími a oddávacími hodnostáři. Rád předám reference.

Pokud máte předběžný zájem, prosím o vyplnění tohoto kontaktního formuláře.

Možná vás zaujme moje vlastní zkušenost a manželská smlouva.

Kdyby nedejbože manželství později nefungovalo, doporučuji ještě tyto příspěvky:
Manželská krize
Rozvod
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství

Čeká vás svatba? Nejste v tom sami. Podle Českého statistického úřadu je u nás 40tis. sňatků a 20tis. rozvodů každý rok.

Setkání s Inuitským potomkem šamanů 2021-11

duše

2/11 v Ekocentru Paleta v Pardubicích, od 19:00

Inuitský potomek šamanů v dušičkový den. Přiveze plně autentické vyprávění o přírodním, přirozeném a zapomenutém vztahu k přírodě a našim předkům.

2h přednáška v angličtině s českým překladem
vstupné 300 Kč, rezervace místa vhodná
email:

Součástí přednášky jsou cestopisné, etnografické informace o životě za polárním kruhem. Včetně mytologie a živé moudrosti předávané po tisíce let. S náznaky řešení k problémům současného světa.

ENGLISH speakers are WELCOME: Topic „Spirited way of connection to ancestors“ spoken in English with Czech translation.

Facebook událost: Setkání s Inuitským šamanem (klikněte na zájem či účast)

Je možné si rezervovat místo emailem na

Vzácného hosta v ČR spoluhostím a aktivně se podílím na přípravě přednášek.

Moje další aktivity, akce , pokud vás zajímají.

Konstelační věštění buducnosti 2021-10

konstelace

Porušíme pravidla a podíváme se na zoubek toho co nás/vás čeká …
S pomocí systemických konstelací se podíváme za hranicí povoleného a možného.

Začínáme přesně v 14:23!
Cena 1500 Kč

Vhodné pro každého.
Počet účastníků je však omezen. (max. 9 zájemců)

Pardubice – Srch. Studio nenásilné transformace.
(Lze se dopravit MHD či taxikem z Pardubického nádraží. 5km. Mohu i vyzvednout osobně.)

Jednoduchý registrační formulář (prosím vyplnit a odeslat)

Facebook událost (klikněte na „zájem“ či „účast“)

Psychotherapy in English

Feeling ansty? Tired, stressed, lost, burned-out, lonely, abandoned, anxious or any other unfavourable way?

You’re not alone. I am here to talk. Anytime, anywhere, anyone.
I support individuals, families, teams and companies.
Find me in person in Pardubice or online.

Drop me a message at

therapy antsy

4x týdně k probuzení

Od září pravidelně každé pondělí až čtvrtek organizuji večerní setkání k probuzení.

„Můj osud, má práce, mé vztahy a já“

Setkání jsou seberozvojová a zážitková pod facilitačním vedením.

probuzení života

pondělí – Pracovní probuzení
úterý – Probuzení života
středa – Šamanská meditace
čtvrtek – Probuzení vztahů

Vždy od 19:45 ve Studiu nenásilné transformace v Srch u Pardubic

Cena formou Daru za Dar nebo dobrovolným příspěvkem.

Rozvod

Chystáte se na rozvod?
Řešíte nevěru?
Prožíváte krizi manželství?


Chcete rozvod, rozchod zvládnout co nejlépe?
Chcete to klidně?
Chcete být na „to“ dobře připraven(a)?

rozvod

Rozpad vztahu rozhodně není jednoduchý, ale když máte odbornou oporu jde to opravdu zvládnout klidně!

Obvykle rozvod zažijeme jednou za život, vstupujeme do něj nepřipraveně, setkáváme se s ním poprvé v jeho surovosti a opravdovosti a zažíváme během toho mnoho stresu a nejistot.


Pomohu vám projít manželskou krizí i rozvodem :

 1. pokusit se nejdříve ještě váš vztah zachránit (pokud o to stojíte)
 2. vykomunikovat rozvod s partnerem
 3. udělat vše pro čistotu vlastního svědomí a klidného spánku
 4. připravit se na všechny možnosti a rizika rozvodu
 5. uvědomit si co vás rozvod bude vlastně stát
 6. vykomunikovat právní podmínky rozvodu s partnerem
 7. právní tipy a triky
 8. tipy a triky k ochraně majetku a dětí
 9. uvědomit si, reflektovat, proč to tak dopadlo, co bylo dobré a co raději neopakovat
 10. naladit vás na nový šťastný život

Pracuji jinak než běžní právníci. Právníkům je váš osud a prožívání životního traumatu obvykle volné. Soustředí se na jiné věci. Pro mě však je váš osud, vaše prožívání a zvládání této náročné situace důležité. Věnuji tomu pozornost.
Pocit vítězství nad bývalým partnerem/partnerkou dlouhodobé štěstí automaticky nezajišťuje. Moje podpora je o klidném a spokojeném rozvodu.

Mohu vás provést rozvodem od začátku do konce, nebo mě můžete přizvat jen pro některou konkrétní fázi. Vy nejlépe víte co potřebujete!

Petr nám pomohl najít a odstranit příčiny toho proč nám to neklapalo. Ulevilo se nám a k rozvodu jsme nakonec nemuseli.“ Veronika z Chlumce n/C

„Po dvou hodinách jsem pochopil co dělám ve vztahu špatně, díky“ Jirka z Pardubic

„Díky Petrovi jsme se s Honzou v klidu rozešli. Nemuseli jsme se nakonec tahat o majetek ani děti. A ještě jsme ušetřili za právníka. Zachránil nám život, jsem vděčná.“ Petra z Hradce Králové

Pomáhám projít rozvodem dobře, klidně a hladce. S ochranou, aby to bylo bez urážek a výčitek. S čistým štítem a svědomím. Bez ztráty osobního kreditu, odpovídajícího majetku a práv. Bez vyčerpávajících soudních tahanic. Pokud možno v dobrém se všemi zúčastněnými. Tak, aby se nikdo necítil poškozen ani vinen, ale schopen nového životního restartu. Tak, aby nevznikaly vztahové války, rodinné rozepře, mezigenerační problémy a tak, aby „karma“ rozvodu nepřecházela na děti. Tak, aby váš život a spánek byl během rozvodu (i potom) klidný, uvolněný, spokojený a zdravý.

Deset fází manželské krize/rozvodu:

 1. Dilema (rozvést/nerozvést se)
 2. Příprava (analýza rizik a nákladů, časový plán)
 3. Rozhodnutí (přijetí, smíření a odhodlání)
 4. Oznámení (s podporou tváří tvář partnerovi/partnerce)
 5. Vyjednání podmínek rozvodu s partnerem/partnerkou
 6. Právní tahanice (ošetření, uklidnění)
 7. Rozuzlení
 8. Po-rozvodový proces a stres (praktické a duševní dopady)
 9. Psychické odpoutání (zapomenutí, odpuštění)
 10. Nový životní start

Reaguji do 24h. Na nic nečekejte!

Konzultace jsou anonymní.

Pomáhám vyřešit ROZVOD v klidu a bez stresu.

S podporou po celou dobu.

Když víte jak, jde i rozvod udělat šťastně.
Napište mi,

Pracuji osobně i online.
Prosím vyplňte nezávazný kontaktní formulář.

Odpovídám do 24h. První konzultaci získáte do 3 dnů.
Chcete to zkusit?


K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva

Čeká vás rozvod? Nejste v tom sami. Podle Českého statistického úřadu je u nás 40tis. sňatků a 20tis. rozvodů každý rok. Tedy polovina manželství se rozvádí.