Facilitator

řeším podporu vedení porad, konfliktů a procesu dorozumívání se ve skupině. Pomáhám skupinám zaměřit energii na dané téma a vytěžit maximum ze společné práce.

Vedu skupiny a týmy k cíli jejich jednání. Překonávám úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Pomáhám s odhalení problémů, hledání řešení, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

facilitace

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší náročnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi