Neobvyklá moudrost šamana

Měl jsem příležitost v osobním rozhovoru mluvit s Hivshu, inuitským šamanem. Zhruba toto mi řekl a nechám na vás posoudit podivnost či moudrost toho sdělení:

○ Možná je to tak, že ty jsi jediný člověk a my všichni ostatní jsme mimozemšťané. Zkoušíme, testujeme a učíme tě.
○ Ty jsi tady protože tě k tomu povolali tví předci. Tví předci tě sem přivedli, nasměrovali a určili tvůj osud. Buď vděčný svým předkům a neodporuj jim. Klaň se jim, hledej k nim cestu a poslouchej co ti říkají. Tvými předky nejsou jen tví rodiče ale miliony dalších.
○ Je mnoho vesmírů. Tak moc, jak je srnek písku na zemi.
○ Člověk je biologicky robot. Má schopnosti kterým nerozumíme a neumíme je ovládat. Člověk dokáže sám sebe vyléčit. Pouhým rozhodnutím mysli.
○ Léčit se lze láskou, zármutkem i nenávistí. Tajemství léčení je v plném (bezvýhradném) přijetí toho co se nám děje. Láska, smutek i nenávist je stejná forma téže životní energie.
○ Život trvá věčně. Smrt se týká jen těla.
○ Jsme na zemi na návštěvě. Je mnoho míst k životu. Vesmír jako celek sám o sobě je živý, je životem.
○ Naše (vesmírná) paměť je nám narozením vymazána. 
○ Není potřeba si nic pamatovat ani připomínat, je třeba žít tím co je.
○ Nebuď s člověkem který tě pojídá, užírá.
○ Neopakuj stejnou chybu dvakrát.
○ Pokud nezměníš sám sebe bude mít tvá druhá žena stejné nedostatky jako ta první.
○ Nikdo neví co je dobře a co špatně. Vše je dobře a špatně zároveň.
○ Nemůžeš být lepší než takový jaký jsi. Honbou za vlastní dokonalostí ničíme život v sobě i kolem sebe.
○ Pomocí kategorií „dobré“ a „špatné“ se navzájem ovládáme. Nikdo však opravdu neví co je dobré a co špatné. Je to jen algoritmus, který nám pomáhá se organizovat a ovládat.
○ Když se modlíš, nemluv z hlavy (nemluv a nepřemýšlej o tom co je rozumné, co by jsi měl či neměl říci) raději se plně otevři a mluv ze srdce.
○ Příroda nás nepotřebuje, my potřebujeme ji.
○ Když ti někdo klade otázku, buď mu vděčný za to, že tě zkouší. Dívej se na každého tázajícího se jako na moudrého učitele, který ověřuje tvé vědění a tvoji autenticitu. Když ti někdo věnuje svůj čas, buď mu vděčný.
○ Když tě někdo rozčílí, buď mu za to vděčný. Ukazuje ti něco co sám o sobě ještě nevíš. Poodstup od něj a zkoumej to v sobě.
○ Že dojde ke změně klimatu jsme věděli 20 let před tím, než ze o tom začalo psát v médiích. K neodvratné planetární změně klimatu došlo v roce 1986.
○ Přijdou období sucha a povodní. Planeta se takto bude čistit.
○ Ryby se už skoro nedají jíst. Jsou často nemocné a plné odpadků. Moře u polárního kruhu je plné turistických výletních lodí. Turistou jeden vyhozený odpadek do moře je zanedbatelný, je jen jeden. Milion turistů však udělá milion odpadků.
○ Turisté půl roku pracují, aby si vydělali na svůj oprávněný, potem vydřený dovolenkový výlet a mohli tam u nás ten odpadek nechat.
○ Společenský systém nás nutí vlastnit věci. Je to myšlenková past. Ty věci pak vlastní nás.
○ Takto začal svoji modlitbu: „Dělám mnoho špatného, jsem egoista, myslím na sebe, snažím se vše mít pro sebe, jsem jako škodlivý mikrob v těle a proto trpím …“
○ Mnohokrát opakoval. „Neposlouchejte mě. Neumím mluvit, mnoha věcem nerozumím a mohu vás svést z vaší cesty.“

… a mnoho dalšího. 

Publikováno a diskutováno na FB