Rozvod

 • Procházíte těžkým partnerským obdobím?
 • Hledáte morální podporu?
 • Na co si dát pozor a jak ochránit svá práva a majetek?
 • Nevíte kudy kam a kdo by vám s tím mohl pomoci?
 • Jak to říci partnerovi/partnerce?
 • Co děti? Jak jim to správně vysvětlit?
 • Nechcete přijít o některé společné přátele a známé?
 • Jak to celé naplánovat?
 • Na co si dát pozor?
 • Jak si přitom zachovat tvář?
 • Jak klidně spát?

Pomohu vám s tím vším nepříjemným si poradit. V rozsahu jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď petrvijak@gmail.com

Nebo se nechte inspirovat záznamem přednášky jak se rozejít.

Neobvyklá moudrost šamana

Měl jsem příležitost v osobním rozhovoru mluvit s Hivshu, inuitským šamanem. Zhruba toto mi řekl a nechám na vás posoudit podivnost či moudrost toho sdělení:

○ Možná je to tak, že ty jsi jediný člověk a my všichni ostatní jsme mimozemšťané. Zkoušíme, testujeme a učíme tě.
○ Ty jsi tady protože tě k tomu povolali tví předci. Tví předci tě sem přivedli, nasměrovali a určili tvůj osud. Buď vděčný svým předkům a neodporuj jim. Klaň se jim, hledej k nim cestu a poslouchej co ti říkají. Tvými předky nejsou jen tví rodiče ale miliony dalších.
○ Je mnoho vesmírů. Tak moc, jak je srnek písku na zemi.
○ Člověk je biologicky robot. Má schopnosti kterým nerozumíme a neumíme je ovládat. Člověk dokáže sám sebe vyléčit. Pouhým rozhodnutím mysli.
○ Léčit se lze láskou, zármutkem i nenávistí. Tajemství léčení je v plném (bezvýhradném) přijetí toho co se nám děje. Láska, smutek i nenávist je stejná forma téže životní energie.
○ Život trvá věčně. Smrt se týká jen těla.
○ Jsme na zemi na návštěvě. Je mnoho míst k životu. Vesmír jako celek sám o sobě je živý, je životem.
○ Naše (vesmírná) paměť je nám narozením vymazána. 
○ Není potřeba si nic pamatovat ani připomínat, je třeba žít tím co je.
○ Nebuď s člověkem který tě pojídá, užírá.
○ Neopakuj stejnou chybu dvakrát.
○ Pokud nezměníš sám sebe bude mít tvá druhá žena stejné nedostatky jako ta první.
○ Nikdo neví co je dobře a co špatně. Vše je dobře a špatně zároveň.
○ Nemůžeš být lepší než takový jaký jsi. Honbou za vlastní dokonalostí ničíme život v sobě i kolem sebe.
○ Pomocí kategorií „dobré“ a „špatné“ se navzájem ovládáme. Nikdo však opravdu neví co je dobré a co špatné. Je to jen algoritmus, který nám pomáhá se organizovat a ovládat.
○ Když se modlíš, nemluv z hlavy (nemluv a nepřemýšlej o tom co je rozumné, co by jsi měl či neměl říci) raději se plně otevři a mluv ze srdce.
○ Příroda nás nepotřebuje, my potřebujeme ji.
○ Když ti někdo klade otázku, buď mu vděčný za to, že tě zkouší. Dívej se na každého tázajícího se jako na moudrého učitele, který ověřuje tvé vědění a tvoji autenticitu. Když ti někdo věnuje svůj čas, buď mu vděčný.
○ Když tě někdo rozčílí, buď mu za to vděčný. Ukazuje ti něco co sám o sobě ještě nevíš. Poodstup od něj a zkoumej to v sobě.
○ Že dojde ke změně klimatu jsme věděli 20 let před tím, než ze o tom začalo psát v médiích. K neodvratné planetární změně klimatu došlo v roce 1986.
○ Přijdou období sucha a povodní. Planeta se takto bude čistit.
○ Ryby se už skoro nedají jíst. Jsou často nemocné a plné odpadků. Moře u polárního kruhu je plné turistických výletních lodí. Turistou jeden vyhozený odpadek do moře je zanedbatelný, je jen jeden. Milion turistů však udělá milion odpadků.
○ Turisté půl roku pracují, aby si vydělali na svůj oprávněný, potem vydřený dovolenkový výlet a mohli tam u nás ten odpadek nechat.
○ Společenský systém nás nutí vlastnit věci. Je to myšlenková past. Ty věci pak vlastní nás.
○ Takto začal svoji modlitbu: „Dělám mnoho špatného, jsem egoista, myslím na sebe, snažím se vše mít pro sebe, jsem jako škodlivý mikrob v těle a proto trpím …“
○ Mnohokrát opakoval. „Neposlouchejte mě. Neumím mluvit, mnoha věcem nerozumím a mohu vás svést z vaší cesty.“

… a mnoho dalšího. 

Publikováno a diskutováno na FB

Jak se rozejít

Třetí přednáška z cyklu o vztahových tématech byla o tom jak zvládnout vztahové konflikty a případně jak „dobře“ ukončit vztah, když už to nejde.

Tedy poslyš. Mluv vždy v první osobě „já“, protože ty jsi ten koho skutečně znáš. Partnera znáš vždy o něco méně než on zná sám sebe. Mluv tedy o sobě, o svých pocitech a potřebách. To není egoismus, ale jediná pravdivost. Určitě se však vyvaruj výčitek a obvinění. Protože přeci víš, že výčitky vedou do pekla. Postav se namísto toho občas do role soucitného svědka a sleduj co se to vlastně s tebou (s vaším vztahem) děje. Možná tě v této roli napadne nějaká rada pro sebe sama, dovol si ji přijmout.

Když však vztah už fakt nejde …:
1. Nebuď na to sám. Měj po ruce kamaráda/ku, terapeuta.
2. Nelži sobě ani partnerovi. Ať už lžeš sobě nebo partnerovi, jen si přitěžuješ.
3. Měj plán (položky, aktivity, milníky, rozpočet). Plánuj co teď a co potom. Obrať se na odborníky. Nespoléhej na náhodu, soucit, lidskost.
4. Zajisti si zdroje. Udělej si včas seznam věcí, které tě posilují, kde se cítíš dobře, jak si dobíjíš baterky atp. Až na tebe přijde krize a transový stav, bude se ti seznam „zdrojů“ hodit.
5. Udělej včas rozhovor s partnerem v poradním kruhu. Sděl své pocity a potřeby. Vnímej partnera v plnosti. Ověř si co jeden pro druhého ještě můžete a chcete udělat.
6. Nespoléhej na samozřejmost a normálnost. Každý jsme jiný, máme jiné rodinné základy a zkušenosti, partner má úplně jinou představu o tom co je pro něj samozřejmé a normální než máš ty. 
7. Co je psané to je dané. Nespoléhej na slova, sliby a samozřejmosti. Nakonec zjistíš, že je papír s textem cennější než lidské slovo.
8. Připrav rituál odchodu. Poděkujte si, buďte konkrétní, přiznejte část vinny, vyjádřete lítost nad rozpadem, spalte či nechte odplavat nějakou cennost, která vás spojuje, popřejte si hodně štěstí v další cestě a rozejděte se pak vzájemně opačným směrem.

Zvláště si dávej pozor na:
1. Psycho-magická slova lingvistického programování která mají hluboký význam (např.: rozvod, rozchod, budoucnost, majetek, vina, oběť, vše, vždy, špatně, zlo …). Pomocí takových a podobných slov se lidi navzájem manipulují. Vyslovením magických slov se vyvolává Džin z lahve a spouští psycho-proces nevratně v běh.
2. Nepodceňuj étos mateřského ochranného principu, který říká, že matka (žena) má pravdu, přednost, právo …
3. Nesoutěž s partnerem o děti, o pozornost, o lásku, o pravdu, o morální právo. O tyto hodnoty se nesoutěží. Dívej se na takové projevy laskavě a z nadhledu. Neoplácej oko za oko.
4. Nelži a neprojevuj nepravdy, polopravdy, pomluvy. Neosnovuj pomsty a neprojevuj škodolibou radost.
5. Vyvaruj se chuti posuzovat partnera, soudit a trestat jej. Spravedlivý trest od tebe nemůže vzejít, nejsi bůh, nevíš vše a nespravedlivě trestat přeci nechceš.
6. Pěstuj v sobě soucit. Dívej se na sebe sama očima soucitného svědka.
7. Pokud ti partner vyčítá nějaký tvůj nedostatek, poděkuj za lekci, za radu a vnímej kde alespoň 5% z tebe se takto vlastně projevuje. Připusť si, že má partner pravdu alespoň trochu.

Napište mi hned teď petrvijak@gmail.com

Publikováno a diskutováno na FB

Jak si udržet partnerství, manželství

Na druhou přednášku jsem měl připravena doporučení, jak si udržet partnera pro život ve funkčním partnerství, manželství. Byť sám nemám pravidla rád, nešlo to jinak než je hodit na papír.

1. Milujte se a přijímejte se takový jací jste. Nevyčítejte partnerovi/partnerce, že je jiný než by měl být. Vy nevíte nic o tom jaký ten druhý má být. On, ona je přesně taková jaká má být. Je svůj, svá. Buď ji/jeho milujete a přijímáte, nebo ne. Jiná možnost není.
2. Mluvte spolu. Nejen o praktických věcech, ale také o svých pocitech a potřebách. Dopřejte si občas vzájemnou plnou pozornost v plné koncentraci jeden na druhého. Přemýšlejte přitom, co z potřeb partnera jste ochotni naplnit?
3. Mužové, dovolte ženám ať jsou plně ženské. Ženy, dovolte mužům ať jsou plně mužští.
4. Propojujte se navzájem kdekoliv to jde. Doplňujte se. Integrujte se. Podporujte se.
5. Naučte se poslouchat (vnímat) toho druhého. Dívejte se občas na svět jeho/jejíma očima.
6. Chvalte se. Vnímejte to co je na partnerovi/partnerce dobré. Žijete totiž přesně to, čemu věnujete pozornost. Věnujte tedy pozornost dobrému a váš život bude dobrý.
7. Vracejte a dávejte partnerovi/partnerce vždy o kus více než jste dostali. Na přijaté dobro odpovězte o kus větším dobrem. Na přijaté zlo odpovězte o kus menším zlem.
8. Vyvarujte se jedu všednosti, obyčejnosti, setrvačnosti, normálnosti. Nebojte se a začít dělat věci jinak. Hlavně nezůstávejte v setrvačnosti. Obohaťte a oživte svůj poklidný život občasným chaosem.
9. Pracujte na sobě. Objevujte a odkrývejte své vlastní stinné stránky, přijímejte je. Posilujte to v čem jste dobří, všímejte si za co vás partner/partnerka chválí.

Více prosím osobně nebo na další přednášce …

Publikováno a diskutováno na FB

Ideální partnerství

Co to je ideální partnerství? Kdo je ideální partner?
Po mnoha přečtených knihách, mnoha lekcích a přednáškách, po mnoha prožitých letech jsem došel k něčemu paradoxně hluboce triviálnímu. Ideální totiž je, když muž je mužem a žena je ženou! Muž nechť se projevuje jako muž se svými typickými mužskými (archetypovými) vlastnostmi a žena nechť se projevuje jako žena se svými ženskými vlastnostmi. Takové mužsko-ženské jednání a chování vnáší klid a pořádek do našich životů.

Jak jednoduché, že! Nechť je muž mužský a žena ženská. Co to ale znamená? Umíme to vůbec? Vnímáme to?

Muž např.: je pevný, soustředěný, stabilní, suchý, drsný, jasný, klidný, statečný, racionální, proniká do věcí, vnáší řád, reprezentuje vědomí a boha. Muž je však svým klidem spíše až pomalý, nemluvný, perspektivou ženy až líný. Muž má sílu, odvahu, schopnost věci realizovat, přetvářet a nacházet řešení. Muž je strukturovaný, dominuje, organizuje, plánuje, zvládá složitost a komplexnost, zároveň vytváří jednoduchost. Miluje klid, dobře se orientuje, má konkrétní směr, sleduje okolí, je dobrý pozorovatel …

Žena např.: je pružná, divoká, pohyblivá, uvolněná, nesoustředěná, nestabilní, variabilní, proměnlivá, nejasná, neklidná, iracionální (fantazijní), přijímající, vnáší chaos, identifikuje problém, reprezentuje nevědomí, matku zemi a divokost přírody. Žena je perspektivou muže rychlá, mluvná, akční a podněcující. Žena je zároveň slabá, vnímavá, pečující, aktivity iniciující a problém přinášející. Žena je nestrukturovaná, nesrozumitelná, neanalyzovatelná, žije přítomností, vytváří složitosti a komplexnosti, touží přitom po jednoduchosti. Miluje neklid, pohyb, neorientuje se, je všesměrná, potřebuje být mužem sledovaná, vnímaná a usměrněná …

Nemalým problémem je, že naše „civilizovaná“ společnost preferuje mužské charakterové vlastnosti a vnucuje je i ženám. Muži nevyčítejte svým ženám jejich ženskost. Ženy se pak za své ženství stydí a pod společenským tlakem chtějí být více a více mužské. Ach …

Jak z toho? Napište mi nebo přijďte na seminář 😉 … Nebo alespoň dovolte svým ženám být zcela a plně ženské a svým mužům dovolte být plně mužní. S výhodami a riziky, které to skrývá! Muži nekritizujte ženství a ženy nechtějte být muži. Stojí to za to. 

Publikováno a diskutováno na FB

Nedůvěra v sebe sama

Žena, říkejme ji Eva byla velmi nesebevědomá. Nevěřila si. Podceňovala sebe, svůj obraz, své dovednosti. Na veřejnosti vystupovala nejistě a plaše. Měla přitom vystudované dvě vysoké školy. Pracovala však na špatně placených pracovních pozicích, žila sama a neměla štěstí na muže.

Pomoc: Při terapeutické práci s Evou vyšlo najevo, že v dětství ji tatínek shazoval. Nemluvil k ní hezky a obecně negativně se vyjadřoval o jejích kvalitách. Kdykoliv udělala něco špatně (tj. mimo očekávání tatínka) sklidila spršku kritiky typu „Ty jsi hrozná“, „Ty snad nejsi člověk“,  „Kde se to v tobě bere“, „Ty se to snad nenaučíš“, „Ty jsi kazisvět“, „Ty se nikdy nevdáš“ … Řešení jsme hledali v posilování sebedůvěry, zvědomování chybného vzorce  od tatínka a posilování vnitřních kvalit.