Nabídka

Hledáte rozvoj, pokrok, zlepšení svého stavu či situace? 

Nabízím vám prostor pro plně racionální i duchovní rozvoj, porozumění, plánování a rozhodování vedoucí k tomu nejlepšímu ve vás. Pomohu vám se vyznat v krizi, vypořádat s tím co nefunguje a objevit to nejlepší možné.

Pomáhám tam kde „normální“ věci přestaly fungovat. Jsem konzultant, kouč, průvodce, terapeut, mediátor, manažer změny a facilitátor sporů. Jsem multidisciplinárním katalyzátorem pokroku a změny. Pomocí vybraných technik a nápravných opatření. Rozumím věcem lidským, mezilidským i firemním. Jsem průvodcem změny, poskytuji pomoc ve formě podpory nalezení řešení vedoucí ke zlepšení.

– v osobních, párových a rodinných situacích. Podporuji osobní rozvoj a zlepšení v případech pocitu nejistoty, nerozhodnosti, nespravedlnosti, nespolupráce, ztráty lásky, ztráty naděje, ztráty optimizmu, ztráty smyslu, ztráty energie, ztráty práce, ztráty elánu či zaseknutí, opakujících se vzorců, opakujících se problémů, křivd, traumat …

– ve firemních a skupinových situacích. Pomáhám v případech nespolupráce, nesouladu, neřešitelnosti, nekomunikace, nejasnosti, pomluv, konfliktu, de-motivace a opakujících se problémů, dominance, zákulisních her, manipulace  … dosáhnout pokroku, rozvoje a zlepšení.

Pomáhám při prevencí špatných rozhodnutí. K uvědomění všech okolností, výhod, nevýhod, cest, možností … a nalezení vaši vlastní cesty.


Pomáhám
propojit nepropojitelné,
zlepšit nezlepšitelné,
pochopit nepochopitelné

a
změnit nezměnitelné