> servis pro firmy …

Možná nepotřebujete pomoci, ale jen podpořit ve svém úsilí.

Ve firmách, ve společnostech, ve skupinách a v týmech se poměrně běžně stává:
– nedorozumění
– mediace sporů (vnitřních, obchodních i soudních)
– vyjednání obchodních podmínek
– nejasnost úkolů, cílů
– pocity ztráty smysluplnosti, motivace
– špatná atmosféra
– nespolupráce
– pomluvy
– konflikty
– odmlouvání
– neřešitelné problémy
– popírání či přehlížení problémů
– ovládnutí firmy podivným strachem
– budování vnitřního kultu jedinečnosti, nenahraditelnosti

Pokud vám to přijde povědomé, pokud takovou situaci znáte či vidíte ve vaši organizaci, pak jste právě teď na cestě k řešení, mohu vám pomoci a podpořit vás v hledání řešení.

Dále mohu pomoci v jemných aspektech lidského fungování v mimořádných firemních agendách, např.:

 • při výběr zaměstnanců, pomoci s vytipování nejlepších kandidátů pro obsazovanou pracovní pozici (assessment), pomoci posoudit odborné i charakterové vlastnosti z hlediska kompatibility pracovního týmu, posoudit ty aspekty, které se stanou jinak zjevným po 3-6 měsících
 • hodnocení zaměstnanců, pomoci vytipovat jejich silné a slabé stránky
 • rozuzlení zaměstnaneckých konfliktů, osobních či mezi odděleními, pobočkami, funkcemi
 • řízení (facilitace) klíčových porad, některé porady jsou potenciálně konfliktní či neumožňují lidem zevnitř organizace vést poradu či její téma zcela objektivně, nezávislou facilitací lze objektivitu a konstruktivní atmosféru podpořit
 • urovnání obchodního sporu mimosoudní dohodou
 • vytvořit funkční misi, vizi a hodnoty společnosti
 • připravit pracovní prostředí k akvizici
 • zvládnout proces akvizice, rozšiřování a vlastnických změn
 • ustát velké firemní změny
 • poklidné a bezproblémové předání firmy nástupcům, dětem, dědicům
 • definici strategie rozvoje společnosti na 2-5-15 let

Kdo jsem? Nejsem jen terapeut, ale kombinuji odborné techniky terapeuta, kouče, facilitátora, mediátora a manažera. Jsem terapeutem změn, ozdravění zaseknutých, nefunkčních či vysoce citlivých firemních procesů. Zvyšuji produktivitu, dosahování cílů a smysluplnost práce. Mám 25 let manažerských zkušeností. Vzdělání v moderních manažerských metodách, koučinku i psychoterapii. S řešením krizových situací mám osobní zkušenost. (Má manažerská praxe, LinkedIn)

Typickým klientem je vlastník, ředitel, jednatel, manažer. Obvyklá cena je 20 tis. kč za den.

Podívejte se na situační příklady

Máte potřebu kterou bych pro vás mohl realizovat? Udělejte první krok hned teď a napište mi o vaší situaci jednu větu, petrvijak@gmail.com.

… pokračujte, odborné zázemí >