Nabídka

Hledáte rovnováhu? Pokrok? Zlepšení stavu, klid, cíl, radost, úlevu, zdraví? 

– v osobních, párových a rodinných situacích. V případech pocitu nejistoty, nerozhodnosti, nespravedlnosti, nespolupráce, ztráty lásky, ztráty naděje, ztráty optimizmu, ztráty smyslu, ztráty energie, ztráty práce, ztráty elánu či zaseknutí, opakujících se vzorců, opakujících se problémů, křivd, traumat …

– ve firemních a skupinových situacích. V případech nespolupráce, nesouladu, neřešitelnosti, nekomunikace, nejasnosti, pomluv, konfliktu, ztráty motivace a opakujících se problémů, dominance, zákulisních her, manipulace  …

Pomáhám tam kde „normální“ věci přestaly fungovat. Jsem konzultant, kouč, průvodce, terapeut, mediátor, manažer změny a facilitátor sporů. Jsem katalyzátorem pokroku a změny. Pomocí vybraných technik a nápravných opatření. Rozumím věcem lidským, mezilidským i firemním. Jsem průvodcem změny, poskytuji pomoc ve formě podpory nalezení řešení vedoucí ke zlepšení.

Udělejte první krok hned teď a napište mi o vaší situaci jednu větu, petrvijak@gmail.com.