Nedůvěra v sebe sama

Žena, říkejme ji Eva byla velmi nesebevědomá. Nevěřila si. Podceňovala sebe, svůj obraz, své dovednosti. Na veřejnosti vystupovala nejistě a plaše. Měla přitom vystudované dvě vysoké školy. Pracovala však na špatně placených pracovních pozicích, žila sama a neměla štěstí na muže.

Pomoc: Při terapeutické práci s Evou vyšlo najevo, že v dětství ji tatínek shazoval. Nemluvil k ní hezky a obecně negativně se vyjadřoval o jejích kvalitách. Kdykoliv udělala něco špatně (tj. mimo očekávání tatínka) sklidila spršku kritiky typu „Ty jsi hrozná“, „Ty snad nejsi člověk“,  „Kde se to v tobě bere“, „Ty se to snad nenaučíš“, „Ty jsi kazisvět“, „Ty se nikdy nevdáš“ … Řešení jsme hledali v posilování sebedůvěry, zvědomování chybného vzorce  od tatínka a posilování vnitřních kvalit.

Pracovní konflikt

Muž, říkejme mu Pavel měl opakovaný konfliktní vztah se spolupracovníkem na pracovišti. Oba byli manažeři s mnohaletou praxí. Z pohledu firmy nebylo objektivního důvodu, aby měli mezi sebou konflikt. Pracovní pozice byly jasně popsané, motivační parametry nastavené, vzdělání a i kvalifikace obou vynikající. Přesto všechny úkoly a úkony, které spolu realizovali byly prezentovány vedení jako neřešitelné.

Pomoc:  Pavel i jeho spolupracovník byli silné osobnosti. Vzájemně si reflektovali své charakterové stinné stránky. Ty stránky svých osobností, které na sobě neměli rádi. Při vzájemném profesním styku si tyto své stíny zrcadli a znemožňovalo jim to vzájemně racionální komunikaci. Pomohl terapeutický rozhovor při kterém došlo ke zvědomění jejich stínu.