Dědictví rodinné firmy (kazuistika)

dědictví

Rodinná výrobní firma z Ostravy podnikající ve strojírenském průmyslu vyrostla úsilím svého zakladatele a majitele během 20 let z nuly do obratu 300 mil Kč a dodávající své výrobky z 90% do zahraničí. Zakladatel náhle zemřel a firma přešla dědictvím na jeho děti.

V původním nastavení zakladatel dělal a rozuměl všemu. S jeho smrtí firma ztratila know-how, všestranný a dravý potenciál. Firma zažila následně krizi, propad zakázek, produkce a změnu vnitrofiremní nálady. Bylo potřeba stabilizovat management firmy. Zavést standardní principy řízení. Dělbu práce, distribuci odpovědnosti, oživení kontaktu se zákazníky, posílení kvality vyššího managementu. Také bylo potřeba pomoci dědicům se zorientovat ve vlastních postojích a potřebách. Najednou měla firma dvě vzájemné nekompatibilní hlavy pro řízení s odlišnými osobními i profesními zkušenostmi, preferencemi a plány do budoucnosti. Pečlivým manažerským a terapeutickým způsobem se postupně podařilo najít vzájemný konsenzus a vyprofilovat jednotnou strategii pro rozvoj firmy v dalším období. Postupně změnit náladu a nabrat nové zakázky.

Pokud vás problematika zajímá, napište mi .

Silně spontánní žena (kazuistika)

Eva (věk 34) je silně emoční, spontánní a ve svých projevech až nekontrolovatelná žena. (Kazuistika byla volně upravena a anonymizována pro zachování soukromí a důvěrnosti klienta. Jedná se o zjednodušenou interpretaci, skutečný případ je vždy komplexnější.)

Klientka pracuje v Praze ve výrobě na vedoucím místě, kde řídí 70 operátorů. V práci je rázná a někdy až hrubá. Někdy křičí a sprostě nadává a uráží své kolegy. Přitom svými šéfy je vnímaná jako vzorná vedoucí zvládající svoji agendu velmi dobře. Ona sama však není spokojená se svými spontánními projevy agrese. V krátké terapii se ukázalo, že pochází z východního Slovenska. Z místa, kde spontánnost a hrubost je normálním jevem. Z místa, které ji vychovalo do tvrdého života. Dnes se tak v dospělém věku projevuje, přesně tak jak to byla naučena v dětství mezi podobně vyrůstajícími dětmi a dospělými. Její nátura je hluboko v jejím podvědomí. To nelze změnit. Uklidnil jsem ji, že je z pohledu svého původu zcela normální. Nabídl jsme ji možnost trochu upravit její projevování několika technikami. Většina technik byla na zvědomování si sebe sama a svých reakcí. Některé techniky přijala s tím, že se pokusí je uplatňovat. U jiných technik zvědomování se nechtěla vzdát spontánnosti. Její spontánnost je tedy pro ni samu vlastně pozitivní hodnotou. Dále jsem ji doporučil, změnit pracovní prostření, protože její spontánnost se přizpůsobuje prostředí. Když bude v drsném prostředí bude drsně spontánní, když bude ve spolupracujícím prostředí bude spontánně spolupracující atp. To ji velmi oslovilo a sdělila, že má vlastně sen o mnohem tvůrčím zaměstnání, než má dnes.

(Případná podobnost s kýmkoliv je náhodná. Je mnoho lidí s danými či podobnými symptomy.)

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď, napište mi 

Kazuistiky jsou pro zájemce diskutovány v uzavřené FB skupině. https://www.facebook.com/groups/kazdy.den.lepsi/

Manželská krize (kazuistika)

Michal a Pavla jsou manželé z okolí Brna. Oba vysokoškoláci, on je manažer v reklamní agentuře, ona učitelka. Žijí spolu 12 let. Mají dvě malé holčičky. Byli u mě před rokem s tím, že jejich vztah prochází eskalující se krizí, zejména posledních několik měsíců. Měli jsme spolu dvě několikahodinová společná sezení. (Kazuistika byla volně upravena a anonymizována pro zachování soukromí a důvěrnosti klienta. Případná podobnost s kýmkoliv je náhodná. Je poměrně hodně lidí s danými či podobnými symptomy.)

Michal:

Michal je zdravý a inteligentní muž. Osud dospělého je silně ovlivněn dětstvím. Michal v dětství prožíval volnost, bezstarostnost, rebelství. Byť se pouštěl do nebezpečných situací, vše dopadlo dobře. Má tak vštípen pozitivní vzorec dobrodružství. Žil převážně mimo rodinu, tak trochu mimo rodičovský kontakt. Nebyl tradičně obklopen nejbližšími (rodinou), ale více či méně vzdálenými přáteli. Naučil se v dětství žít život hlavně s přáteli. Toto životní nastavení, tím, že je prožité v dětství je pak přirozeně silně vštípené. Michal nemá mnoho možností než v tomto životním stylu pokračovat v dospělosti. Nelze mu to vyčítat. Je mu to přirozené. Svoji „jinakost“ vnímanou ze strany Pavly považuje za normální, za přirozenou. Nemůže jinak. Dětství nás definuje.

Michal sebe vnímá jako napínající se tětivu. Je to obraz velkého tlaku, kterému odolává. Tlak se zvyšuje a tětiva se napíná. Možná až k prasknutí.

Tlak na Michala vytváří práce a běžná společnost svými pravidly. Michal totiž od dětství potřebuje volnost, ne pravidla. Tlak také mohou nepřímo vytvářet jeho rodiče svojí úspěšností. Michal se může nevědomě poměřovat s rodiči a cítit tlak, že ještě nedosáhl jejich úrovně. Tlak na Michala také vytváří Pavla, tím že jej poučuje a chce mít více doma při sobě. Michal však potřebuje volnost.

Michal se projevuje hravě, volně, přátelsky, rebelsky a dobrodružně. Část jeho duše má chlapecké charizma a naturel. Jako by byl v dobrém slova smyslu 12-letých chlapcem v dospělém těle. To nevylučuje dospělé jednání či chování, pouze ukazuje na dominantní nevědomý motiv širokého přátelství, hraní si a užívání si života. Na tom není nic špatného, nikdo nevíme co je správně.

Michalovi by pomohlo k žití s Pavlou:

 • Být z pohledu Pavly více dospělým mužem. Kdyby našel v sobě více pevnosti, rozhodnosti, upřímnosti, jasnosti a odpovědnosti. V některých oblastech se projevuje jako dospělý chlapec (che si hrát, užívat, mít volnost, bezstarostnost) to jsou aspekty jeho dětství, které se jej stále ještě drží. Patří to k rannému mužství.  K dospělému mužství pak patří pevnost, rozhodnost a odpovědnost. To jsou vlastnosti, které možná Michal nebude schopen dominantně projevovat. Nastavení duše z dětství mu to zřejmě nedovolí.
 • Věnovat Pavle více pozornosti. Např. občas se zeptat „Čím bych ti mohl dnes udělal radost?“. To pomůže Pavle být více laskavou ženou, trochu maminkou a rozhodně méně Kálí.
 • Uvědomit si, že utíká od problému. Není ochoten nést na svých bedrech důsledky svých rozhodnutí. Projevuje se reakce mozkového kmene (útok, útěk, ustrnutí) reakce podvědomí. Michala vnější stres (pracovní pravidla, systémová pravidla, rodinná pravidla, Pavla) podněcuje k útěku. Psychedelika, mariánka, hospoda, alkohol, ženy i práce jsou formy útěku. Vše to k čemu Michal utíká jsou reprezentace Animy (neuspokojené vnitřní ženy). Jako dospělý muž s duší chlapce není ještě dost silný a připravený čelit mužským způsobem těžkostem osudu. Mohl by mu pomoci mužský kruh, mužský výcvik. Něco, co dělá z hravého chlapce pevného muže.
 • Říci si občas Pavle o její jemnou ženskost.
 • Pochválit Pavlu za starost o teplý domov.
 • Přiznat občas Pavle svoji slabost, bezradnost, strach, únavu. A nebát se požádat někdy Pavlu o pomoc.

Číhající rizika pro Michala:

 • Jeho neuspokojená Anima jej ovládne. Psychadelika, mariánka, hospoda, alkohol, ženy ovládnou jeho život.
 • Jeho mužnost nebude plně rozvinuta a zůstane chlapecká, hravá, užívající, volná a bezstarostná. Což nemusí být pro Michala vůbec špatně, pokud jej osud takto vede a on sám s tím souzní.

Varianty partnerského vztahu pro Michala:

 • S Pavlou: Zřejmě přetrvávající tendence utíkat „od problémů“, méně věci řešit a více si hrát, užívat a prožívat svobodu. Michal nemůže moc jinak. Když bude ve vztahu s Pavlou bude si hodně užívat vlastní děti (zejména do jejich věku 12 let). Užívat si pečlivé rodinné zázemí Pavly. Pavla pro něj bude trochu i jeho „maminkou“. Trápit se pak bude ve vztahu subjektivně vnímanou Pavlinou náročností. Pavla bude Michala nevědomě tlačit k rodině a pevnému mužství (rozhodnost, ochrana, pevnost, odpovědnost). Vést však mohou jinak relativně standardní život.
 • Bez Pavly: Otevírá se Michalovi cesta, na které je více žen, více drog, více přátelství, více hravostí, více užívání si života, více svobody, více bezstarostnosti a méně zodpovědnosti. Větší propadnutí neuspokojené Animě. Extatický naplňující život. V důsledku pak menší či nějak omezený kontakt k vlastním dětem (v porovnání s předchozí variantou). Pravděpodobně pak později jej tato cesta intenzivní svobody a užívání si povede paradoxně k samotě a v kontextu manického života sklon k depresím a zklamáním ze života.
  • V této variantě budou jiné ženy pro Michala objevné a radostně prožívané. Avšak jen do té míry, do jaké ony budou chtít mít vedle sebe hravého, veselého, bezstarostného dospělého chlapce. Později pak téměř každá žena bude mít víceméně stejné nároky jako Pavla. Obecně ženy mají svoji náročnost a život s nimi je pro muže vždy nějak subjektivně omezující. Vyjímkou by byla jen žena s podobnými kompatibilními životními kvalitami jako má Michal, taková která by chtěla být bezdětná a užívat si života naplno ve volnosti. I takové jsou, (obvykle do 30let a pak nad 50let), s celoživotním nastavením jsou takové spíše vyjímkou. Otázkou je, jak tato svobodomyslná žena by Michala dlouhodobě uspokojovala pokud by ve své svobodomyslnosti nevytvářela Michalovi rodinné či mateřské zázemí.

Otázky pro Michala:

 • Kdy a kde ve vztahu s Pavlou se chovám jako 12letý chlapec (bezstarostně, svobodomyslně, nespoutaně, svobodně, poživačně, neomaleně, nejasně) a kdy a kde se chovám jako dospělý muž (odpovědně, rozhodně, pevně, jasně, bezpečně, s porozuměním)? Co převládá?
 • Co skutečně ztrácím a co získávám ze života s Pavlou?
 • Za co jsem Pavle vděčný?
 • Co já Michal potřebuji od žen dlouhodobě?
 • Jaké benefity Pavle já Michal nabízím a jaké benefity od ni očekávám? Je to vyrovnané?
 • Mám odvahu opustit Pavlu já nebo tíži rozhodnutí nechám na ni?
 • Co musím „teď“ udělat, abych byl „zítra“ ve vztahu klidný a spokojený?
 • Co je mým skutečným životním cílem? Je to rodina či osobní svoboda nebo něco ještě jiného?
 • Jak mi pomáhají medicíny, mariánka, alkohol, ženy v dosažení toho mého cíle?
 • Pavlu změnit nemohu, mohu však změnit sebe. Co na sobě skutečně chci změnit? Jak to udělám? Kdy začnu? Chci to vůbec? Co vlastně chci?

Znovu dodávám, že Michal je zdravý a úžasný muž. Vše napsané je subjektivní pohled. Prosím, nechť je použito jen to, co je vnímáno jako dobré či užitečné.

Pavla:

Pavla je zdravá a úžasná žena. Prožila rozpadající se rodinu. Biologický otec odešel od maminky. Nestaral se nikdy moc o Pavlu. Náhradní otec byl lepší, ale také ne dokonalý. Pavla prožila dětství v pevním semknutí s rodinou (s maminkou). To je pro ni přirozené a v dospělosti bude vytvářet podmínky pro pevný rodinný vztah. Možná v důsledku zkušenosti rozpadlé původní rodiny, bude mít tendenci svoji vlastní rodinu udržet „za každou cenu“. Aby tzv. neopakovala svým dětem, co sama zažila. V této snaze o semknutý rodinný život může vytvářet nevědomě silný tlak na svého partnera (ať je jím kdokoliv). Motivem je udržet rodinu pohromadě. Vlastní oběť je pro ni v tom nikoliv žádoucí, ale přijatelná cena. Nemůže jinak. Dětství ji tak definuje.

Pavla sebe sama vidí jako „sopku“. Vnímá svoji energii a třesoucí se zem. Jako metafora třesoucích se základů její rodiny. Její sopečná energie je veliká a často vybuchuje. Výbuchy jsou destruktivní a odhánějí vše živé pryč. Tato ničivá energie je projev mytologické Kálí. Je to přirozené. Mají to tak všechny ženy. Každá žena, která se necítí bezpečně po boku svého muže, se stává nebezpečnou. Svému nejbližšímu okolí i sobě. Pokud si tuto energii nedovolí ukázat, pak se ta energie otočí proti ní a somatizuje se v nějakou nemoc. Ta energie prostě ničí a nedá se s tím nic dělat. Tady funguje pouze prevence.

Pavle by pomohlo ve vztahu s Michalem:

 • Tančit, vybít energii fyzickým pohybem, tancem a zároveň u toho relaxovat. Uvolňovat se.
 • Upouštět svoji energii vědomě (ne až když vybuchne), ale plánovaně. Říci si, dnes večer se půjdu vysoptit.
 • Potřebuje svoji ničivou Kálí energii směřovat proti partnerovy, Michalovi. Michal je partner a svým nevědomým chováním tu Kálí ve své ženě probouzí. Pomohlo by jí i Michalovi, kdyby se v rámci prevence předem domluvili, kdy a jak se Kálí uvolní. Například fyzicky bušit do Michalových prsou. Je však potřeba, aby to bylo předem domluvené. Michal by neunesl, kdyby jej tím Pavla nečekaně překvapovala. Domluvené bušení Michal unese, ustojí.
 • Potřebuje od svého partnera pocítit bezpečí. Potřebuje pocítit, že vedle sebe má muže s velkým M. Pravého muže. Muže, který je velmi pevným bodem v rozbouřeném vesmíru.
 • Aby si získala Michala, měla by se k němu občas chovat z role nikoliv partnerky, ale laskavé maminky. To proto, že Michal je trochu ještě kluk a potřebuje laskavé ženské srdce. Když takové srdce nenajde u Pavly bude jej hledat jinde.
 • Respektovat Michala takový jaký je a nevyčítat mu jeho charakterové vlastnosti. Nemůže za to. Stěží to může změnit. Respektováním Michala si jej získá na svoji stranu. Respektovat jeho „nedokonalosti“ a zároveň se vůči nim vymezovat. V klidu říci „Nesouhlasím s tím. Nelíbí se mi to. Ubližuje mi to. Pokud to však potřebuješ, dělej jak musíš. I tak tě mám ráda.“
 • Více si dovolit cítit své vlastní emoce. Více si dovolit cítit tělo. Možná by pomohl ženský kruh nebo Mohendžodáro. Pomůže to Pavle více prožívat vlastní ženství a třeba sekundárně tak Michalovi nabídnout jinou kvalitu sebe sama.

Číhající rizika pro Pavlu:

 • Nadměrnou kritičností a nárokovostí na Michala by jej mohla od sebe odpudit.
 • Může inklinovat k opakování osudu maminky. Odehnat nevědomě Michala a najít si jiného „náhradního“ muže. Udělat nakonec svým dětem co sama v nějaké podobě zažila. Naplňování osudu rodičů je častý vzorec.
 • Trpět a somatizovat napětí ze vztahu s Michalem do nemoci.

Alternativy budoucnosti vztahu pro Pavlu:

 • S Michalem: Cesta mírného a známého utrpení. Být kontrolovaněji, méně, a přesto i tak v napětí. Michal se nemůže změnit! Ona sama se ve své náročnosti také nemůže moc změnit. Jediné, co může, je více Michala tolerovat a své napětí kontrolovaně a pravidelně uvolňovat. To může být v důsledku nikoliv ideální, ale snesitelnější forma, než byla doposud. Umožňuje to i relativně standardní fungování rodiny.
 • Bez Michala: Je to cesta mírné a neznámé nejistoty. Chvíli být sama. Chvíli v napětí z uživení a zajištění dětí. Možná později s novým partnerem, který však také bude mít své vlastní (možná jiné) nedostatky jako Michal.

Otázky pro Pavlu:

 • Za co Michalovi vděčím?
 • Co ztrácím a co získávám ze života s Michalem?
 • Co ztratím a co získám, když se s Michalem rozejdu?
 • Jaké benefity Michalovi nabízím a jaké od něj požaduji? Je to vyrovnané?
 • Čeho skutečně dosáhnu svojí opakovanou náročností na Michala?
 • Co chci „teď“ udělat, a co chci na sobě změnit, abych byla „zítra“ klidná a spokojená?
 • Michala změnit nemohu, mohu však změnit sebe. Co na sobě skutečně chci změnit? Jak to udělám? Kdy začnu? Chci to vůbec? Co vlastně chci?

Znovu dodávám, že Pavla je zdravá a úžasná žena. Vše napsané je subjektivní pohled. Prosím, nechť je použito jen to, co je vnímáno jako dobré či užitečné.

Společné pro Pavlu a Michala:

Je dobré mluvit mezi sebou o vděčnosti. Připomínat si navzájem za co jste jeden druhému vděční. Vděčnost pomáhá vnášet srdečnost do vztahu.

Je dobré si uvědomit kolik dobrého je v tom druhém a kolik špatného. Někdy člověk zjistí, že dobrého je 90% a jen 10% je špatných. Někteří lidé pak ve své slepotě a nevědomosti pro těch 10% zničí vše co je jinak dobré.

Je prospěšné se navzájem přijímat. Je dobré občas mluvit o tom dobrém v sobě. Nezaměřovat se na špatné. Na co se člověk fokusuje to se mu pak děje. Když se budete zaměřovat na špatnosti, budou se vám dít.

Je dobré se vyvarovat stereotypu a samozřejmosti. Vše, co se stává samozřejmé, stává se neviditelným, neviděným, neoslovovaným, neuznaným a pak je to zabijákem vztahu. Dělejte ze samozřejmých věcí věci nesamozřejmé. Mluvte o nich.

Michal i Pavla jsou stejně jako ostatní lidi definování a předurčeni charakterově a osudově svým dětstvím. Michal nemůže být jiný než takový, jaký je. Pavla nemůže být jiná než taková, jaká je. Vzájemně si to vyčítat postrádá smysl. Pro život a pro partnerství je nejlepší postoj vzájemné tolerance. Vzájemného obohacování se jinakostí. Pokud vzájemná tolerance není možná a pokud vzájemný život není obohacující, pak společný život není možný.

Změnit druhého nelze! Změnit sebe sama je téměř ta nejtěžší věc na světě a možná i důvod proč tu jsme.

Svět, bůh, velký duch nás staví pořád do stejných situací. Tak dlouho dokud nedospějeme a jimi čestně neprojdeme. Mění se jen jména a tváře našich partnerů a přátel. Situace a emoce se opakují.

Cesta z domnělého sevření osudu a vzorců jednání je možná pouze prostřednictvím plně vědomého života. Tedy prostřednictvím uvědomování si důsledku a kontextu každodenních rozhodnutí. Kdo nejedná vědomě, jedná na základě vžitého programu, a tedy automaticky jako naprogramovaný „robot“. Je dobré vědět, proč dělám právě to, co dělám. A dělat s vnitřním souladem. Tedy cesta z domnělého sevření osudu je v převzetí vědomé kontroly a odpovědnosti sama nad sebou.

Také pomůže se uvolnit. Nestresovat se druhým. Nevytvářet na sebe tlak. Nevytvářet si navzájem požadavky. Nevytvářet si domněnky o druhém. Přijímat se v lásce a míru. Respektovat druhého takový jaký je. Mluvit spolu. Hodně mluvit. Mluvení uvolňuje tlak. Mlčení tlak zvyšuje.

Pokud je společná cesta alespoň trochu možná pak je dobré po ni jít. Pokud padly všechny možnosti a ochota ke společné cestě, pak je potřeba se důstojně rozejít. Všechny výhody a rizika naší cesty jsou v našich rukou, každého z nás. Nezáleží vlastně na tom druhém, ale záleží na nás. My poneseme důsledky svých postojů a rozhodnutí. Záleží jen, pro co se rozhodneme a jaký postoj k tomu zaujmeme.

Nesnažte se měnit jeden druhého. Nesnažte se jeden druhého zachránit. Nesnažte se jeden druhého vinit za své neštěstí. To nevede k ničemu dobrému.

Vše je subjektivní. Vše je věcí osobního postoje a vůle. To je to jediné, co může mít každý člověk skutečně pod kontrolou, pokud to chce. Sebe sama.

(Případná podobnost s kýmkoliv je náhodná. Je poměrně hodně lidí s danými či podobnými symptomy.)

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď, napište mi 

K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Rozvod
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva

Terapeutická práce konsteláře

Konstelační seminář s 12 účastníky začal volným představením techniky konstelační práce. Potom jsem provedl rituální začátek otevření prostoru, povzbudil účastníky k vnitřní práci a přizval k účasti všechny potřebné elementy.

(Kazuistiky byly volně upraveny a anonymizovány pro zachování soukromí a důvěrnosti klientů. Uvedené případy jsou zjednodušené interpretace, skutečné případy jsou vždy komplexnější. Případná podobnost s kýmkoliv je náhodná. Je poměrně hodně lidí s danými či podobnými symptomy.)

 1. Žena 38 let, Pardubice. Zakázka na téma vztahu vnučka versus babička. Klientka řešila ženskou rodovou linii a nechtěný výchovný tlak babičky na vnučku. Klientka nevnímala dobře, že její maminka se snaží vychovávat její dceru pro ni nevhodným způsobem. V průběhu konstelační práce k sobě všechny tři generace žen našli cestu a vzájemné láskyplné pochopení.
 2. Žena 33 let, Praha. Zakázka na téma slabého otce. Klientka si stěžovala, že její otec je celoživotně slabý, slaboch, nemužný a trvale pod vlivem své dominantní matky. Tatínek klientky byl v konstelačním poli pod trvalým tlakem od své maminky. Cítil se neschopným. Ze strany maminky byl nepřijatým a zesměšňovaným. V konstelační práci se ukázalo, že maminka si prošla nějakými traumaty ze strany mužů a přenášela svůj hněv na muže zástupně na svého syna. Syn pod celoživotním tlakem své maminky byl nevhodným rodičovským vzorem pro svoji dceru, která to pak přenášela do svého života, a vnášelo ji to potíže do jejích partnerských vztahů. V rámci konstelační práce došlo na několika vrstvách k soucitu, k lítosti nad činy a k odpuštění. V poli se objevil archetyp ženství s projevy ublížení a msty, také se objevil archetyp mužství, které je neohrabané a mnohdy nevědomě ubližující. Také se v systému objevili padlí vojáci a muži, kteří se hrdinně obětovali pro své ženy, děti a rodiny. Došlo k procesu velkého uznání, včetně rituálního poklonění se žen mužským obětem války.
 3. Žena 38 let, Vysoké Mýto. Zakázka na váznoucí vztah mezi matkou a její starší dcerou. Mladší dcera byla u nohou matky i otce a starší dcera si udržovala odstup. Otec se cítil skrz mladší dceru svázaný. Matka se v systému cítila zmateně a rozdvojovala a dokonce roztrojovala se. Byla chvílemi reprezentována 3 postavami (z čehož dvě byly nepojmenované volné elementy). Systém tak naznačoval určitou rozpolcenost matky. Děti přebíhali mezi dvěma jejími částmi a vztahovali se k nim láskyplně. Třetí část matky pak vyčítala jiné její zbylé části určité její nedostatky. V procesu konstelace nakonec došlo ke smíření a přijetí všech tří částí maminky. Následně k pojmenování a ukotvení vztahů celé rodiny.

Na závěr jsem provedl rituální uzavření prostoru a vyzval přítomné k poděkování a vzpomínce na své předky v krátkém sdíleném příběhu.

https://www.facebook.com/kouc.terapeut.mediator/

Moje afirmace

Pro inspiraci. Má osobní afirmace.

Máte osobní témata na kterých pracujete? Pak doporučuji, napište si afirmaci a opakujte ji tak často, jak to jen jde. Určitě před spaním, v meditaci nebo kdykoliv kdy se cítíte slabí nebo málo šťastní. Zlepšení nálady a uspokojivé naplnění osobního tématu pak přijde o pořádný kus snadněji.

Afirmace jsou speciální prohlášení, které záměrně opakujeme buď nahlas, nebo v myšlenkách, abychom ovlivnili svůj život k lepšímu. Afirmace by se měly uchytit v našem podvědomí a stát se naším vnitřním přesvědčením, naší skutečností.

Neurolingvistické programování je psychoterapeutická metoda vyvinutá matematikem, programátorem a lingvistou. Používá se ve výcviku manažerů, obchodníků, konzultantů, tvůrců reklam a dalších profesionálů, kteří potřebují zdokonalit své komunikační schopnosti s lidmi, včetně vojáků a policistů. Techniky NLP jsou také používány pro psychickou přípravu sportovců např. golfista Tiger Woods, tenisté Serena Williams, Andre Agassi, z týmových sportů L.A. Kings a některé kluby anglické Premier league jako Manchester United.

Business coaching (koučink)

Jste vy či vaše firma, oddělení nebo tým v podobné situaci?

 • Firma se nerozvíjí tak jak by mohla
 • Potřebuji definovat strategii firmy, oddělení
 • Potřebuji zvládnout změny vytyčené šéfem
 • Potřeba zaměření se na priority
 • Potřeba snadněji a jistěji dosáhnout cíle
 • Potřebujeme nové zakázky a zákazníky
 • Musím zvýšit tržby o X%
 • Musíme snížit náklady o X%
 • Dopadají na mě důsledky povýšení do nové funkce
 • Přetíženost v práci, nezvládání termínů
 • Pracovní výkon a motivace klesá
 • Necítím pracovní uznání
 • Bojím se vzít dovolenou
 • Obtížně teď zvládám co jsem dříve dobře zvládal
 • Potřebuji se více seberealizovat
 • Jsem pod tlakem a sotva stíhám hasit problémy
 • Už mě to nebaví, nejraději bych odtud zmizel
 • Nadřízení jsou blbci
 • Podřízení jsou neschopní lajdáci
 • Moje příkazy nepadají na úrodnou půdu
 • Chci zlepšit vztah s nadřízeným
 • Zaměstnanci, kolegové mě nemají rádi
 • Rád bych dostal přidáno nebo povýšení
 • Rád bych dostal trochu jinou práci

Nebo vás oslovuje následující ?

 • Už jsem dosáhl všeho čeho jsem chtěl
 • Chci být úspěšnější
 • Bojím se toho co přijde
 • Chybí mi opora
 • Nikoho nezajímají mé problémy
 • Čekám velkou firemní, životní změnu
 • Nejraději bych od toho utekl
 • Potřebuji dostat svůj život více pod kontrolu
 • Asi bych měl lépe zvládat své problémy sám, ale nevím jak
 • Potřebuji změnu, ale nevím jakou

Zajistím bezpečný prostor k vašemu přemýšlení, plánování a rozhodování vedoucí k tomu nejlepšímu ve vás. Pomohu vám to nejlepší objevit!

Pomohu vám osobně, vaší firmě i vašemu kolektivu s tím vším nepříjemným si poradit. V rozsahu jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď, napište mi

Changes happen anyhow. 
It is inevitable. Lead the change or suffer from it! 
My role is to strengthen you lead and reach the potential.

Osobní koučink

Jste v některé z následujících situací?

 • Cítím, že můj potenciál není využitý
 • Bojím se udělat zásadní rozhodnutí
 • Špatně spím
 • Jsem často nervozní
 • Změna zaměstnání
 • Necítím se v práci dobře, práce mě nenaplňuje
 • Nevycházím dobře s lidmi v okolí
 • Mám finanční starosti
 • Nejsem schopen se doma na ničem domluvit
 • Procházím velkou změnou v osobním životě
 • Nemám nikoho na koho se mohu spolehnout
 • Bojím se navazovat kontakty
 • Mám problémy v komunikaci
 • Mám v životě smůlu
 • Nic se mi nedaří
 • Nerozumím si s partnerem
 • Cítím se sám, opuštěn
 • Prostor doma je mi malý
 • Potřebuji více svobody
 • Potřebuji se zbavit zlozvyku (kouření, alkohol, mobil …)
 • Nemohu se soustředit
 • Už dlouho jsem si pořádně neodpočinul
 • Můj životní styl není dobrý, ale jak jej změnit?
 • Potřebuji něco udělat pro své zdraví.
 • Mám obavy se postavit na vlastní nohy
 • Teď ještě nežiji podle svých představ, ale jednou …
 • Většina lidí je zlá, závistivá, nepřející
 • Musím nejdříve pracovat pro druhé abych si zasloužil vlastní štěstí
 • Chci zlepšit vztah s partnerem, tátou, mámou nebo dětmi
 • Chystám se na rozvod, na svatbu, na porod nebo jinou událost

Nebo vás oslovuje následující ?

 • Už jsem dosáhl všeho čeho jsem chtěl
 • Chci být úspěšnější
 • Bojím se toho co přijde
 • Chybí mi opora
 • Nikoho nezajímají mé problémy
 • Čekám velkou životní změnu
 • Nejraději bych od toho utekl
 • Potřebuji dostat svůj život více pod kontrolu
 • Asi bych měl lépe zvládat své problémy sám, ale nevím jak
 • Potřebuji změnu, ale nevím jakou

Pomohu vám, s tím vším nepříjemným si poradit. V rozsahu jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď

Zajistím bezpečný prostor k vašemu přemýšlení, uvažování, plánování a rozhodování vedoucí k tomu nejlepšímu ve vás. Pomohu vám to nejlepší objevit.

Nebo chcete vyzkoušet tyto odborné formy koučinku:

 • Life koučink?
 • Rodičovský koučink?
 • Psychosomatický koučink dlouhodobých zdravotních obtíží?
 • Sex-koučink osobních i párových intimních záležitostí?
 • Kariérní koučink?
 • Koučink konfliktů?

Napište mi co nejdříve. Úsilí a utrpení jste tomu věnovali už dost. Zbavte se toho co nechcete a získejte to po čem toužíte. První krok udělejte hned teď

Jak na rozvod

 • Procházíte těžkým partnerským obdobím?
 • Hledáte morální podporu?
 • Na co si dát pozor a jak ochránit svá práva a majetek?
 • Nevíte kudy kam a kdo by vám s tím mohl pomoci?
 • Jak to říci partnerovi/partnerce?
 • Co děti? Jak jim to správně vysvětlit?
 • Nechcete přijít o některé společné přátele a známé?
 • Jak to celé naplánovat?
 • Na co si dát pozor?
 • Jak si přitom zachovat tvář?
 • Jak klidně spát?

Pomohu vám s tím vším nepříjemným si poradit. V rozsahu jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď

Nebo se nechte inspirovat záznamem přednášky jak se rozejít.

K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Rozvod
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva

Neobvyklá moudrost šamana

Měl jsem příležitost v osobním rozhovoru mluvit s Hivshu, inuitským šamanem. Zhruba toto mi řekl a nechám na vás posoudit podivnost či moudrost toho sdělení:

○ Možná je to tak, že ty jsi jediný člověk a my všichni ostatní jsme mimozemšťané. Zkoušíme, testujeme a učíme tě.
○ Ty jsi tady protože tě k tomu povolali tví předci. Tví předci tě sem přivedli, nasměrovali a určili tvůj osud. Buď vděčný svým předkům a neodporuj jim. Klaň se jim, hledej k nim cestu a poslouchej co ti říkají. Tvými předky nejsou jen tví rodiče ale miliony dalších.
○ Je mnoho vesmírů. Tak moc, jak je srnek písku na zemi.
○ Člověk je biologicky robot. Má schopnosti kterým nerozumíme a neumíme je ovládat. Člověk dokáže sám sebe vyléčit. Pouhým rozhodnutím mysli.
○ Léčit se lze láskou, zármutkem i nenávistí. Tajemství léčení je v plném (bezvýhradném) přijetí toho co se nám děje. Láska, smutek i nenávist je stejná forma téže životní energie.
○ Život trvá věčně. Smrt se týká jen těla.
○ Jsme na zemi na návštěvě. Je mnoho míst k životu. Vesmír jako celek sám o sobě je živý, je životem.
○ Naše (vesmírná) paměť je nám narozením vymazána. 
○ Není potřeba si nic pamatovat ani připomínat, je třeba žít tím co je.
○ Nebuď s člověkem který tě pojídá, užírá.
○ Neopakuj stejnou chybu dvakrát.
○ Pokud nezměníš sám sebe bude mít tvá druhá žena stejné nedostatky jako ta první.
○ Nikdo neví co je dobře a co špatně. Vše je dobře a špatně zároveň.
○ Nemůžeš být lepší než takový jaký jsi. Honbou za vlastní dokonalostí ničíme život v sobě i kolem sebe.
○ Pomocí kategorií „dobré“ a „špatné“ se navzájem ovládáme. Nikdo však opravdu neví co je dobré a co špatné. Je to jen algoritmus, který nám pomáhá se organizovat a ovládat.
○ Když se modlíš, nemluv z hlavy (nemluv a nepřemýšlej o tom co je rozumné, co by jsi měl či neměl říci) raději se plně otevři a mluv ze srdce.
○ Příroda nás nepotřebuje, my potřebujeme ji.
○ Když ti někdo klade otázku, buď mu vděčný za to, že tě zkouší. Dívej se na každého tázajícího se jako na moudrého učitele, který ověřuje tvé vědění a tvoji autenticitu. Když ti někdo věnuje svůj čas, buď mu vděčný.
○ Když tě někdo rozčílí, buď mu za to vděčný. Ukazuje ti něco co sám o sobě ještě nevíš. Poodstup od něj a zkoumej to v sobě.
○ Že dojde ke změně klimatu jsme věděli 20 let před tím, než ze o tom začalo psát v médiích. K neodvratné planetární změně klimatu došlo v roce 1986.
○ Přijdou období sucha a povodní. Planeta se takto bude čistit.
○ Ryby se už skoro nedají jíst. Jsou často nemocné a plné odpadků. Moře u polárního kruhu je plné turistických výletních lodí. Turistou jeden vyhozený odpadek do moře je zanedbatelný, je jen jeden. Milion turistů však udělá milion odpadků.
○ Turisté půl roku pracují, aby si vydělali na svůj oprávněný, potem vydřený dovolenkový výlet a mohli tam u nás ten odpadek nechat.
○ Společenský systém nás nutí vlastnit věci. Je to myšlenková past. Ty věci pak vlastní nás.
○ Takto začal svoji modlitbu: „Dělám mnoho špatného, jsem egoista, myslím na sebe, snažím se vše mít pro sebe, jsem jako škodlivý mikrob v těle a proto trpím …“
○ Mnohokrát opakoval. „Neposlouchejte mě. Neumím mluvit, mnoha věcem nerozumím a mohu vás svést z vaší cesty.“

… a mnoho dalšího. 

Publikováno a diskutováno na FB

Jak se rozejít

Třetí přednáška z cyklu o vztahových tématech byla o tom jak zvládnout vztahové konflikty a případně jak „dobře“ ukončit vztah, když už to nejde.

Tedy poslyš. Mluv vždy v první osobě „já“, protože ty jsi ten koho skutečně znáš. Partnera znáš vždy o něco méně než on zná sám sebe. Mluv tedy o sobě, o svých pocitech a potřebách. To není egoismus, ale jediná pravdivost. Určitě se však vyvaruj výčitek a obvinění. Protože přeci víš, že výčitky vedou do pekla. Postav se namísto toho občas do role soucitného svědka a sleduj co se to vlastně s tebou (s vaším vztahem) děje. Možná tě v této roli napadne nějaká rada pro sebe sama, dovol si ji přijmout.

Když však vztah už fakt nejde …:
1. Nebuď na to sám. Měj po ruce kamaráda/ku, terapeuta.
2. Nelži sobě ani partnerovi. Ať už lžeš sobě nebo partnerovi, jen si přitěžuješ.
3. Měj plán (položky, aktivity, milníky, rozpočet). Plánuj co teď a co potom. Obrať se na odborníky. Nespoléhej na náhodu, soucit, lidskost.
4. Zajisti si zdroje. Udělej si včas seznam věcí, které tě posilují, kde se cítíš dobře, jak si dobíjíš baterky atp. Až na tebe přijde krize a transový stav, bude se ti seznam „zdrojů“ hodit.
5. Udělej včas rozhovor s partnerem v poradním kruhu. Sděl své pocity a potřeby. Vnímej partnera v plnosti. Ověř si co jeden pro druhého ještě můžete a chcete udělat.
6. Nespoléhej na samozřejmost a normálnost. Každý jsme jiný, máme jiné rodinné základy a zkušenosti, partner má úplně jinou představu o tom co je pro něj samozřejmé a normální než máš ty. 
7. Co je psané to je dané. Nespoléhej na slova, sliby a samozřejmosti. Nakonec zjistíš, že je papír s textem cennější než lidské slovo.
8. Připrav rituál odchodu. Poděkujte si, buďte konkrétní, přiznejte část vinny, vyjádřete lítost nad rozpadem, spalte či nechte odplavat nějakou cennost, která vás spojuje, popřejte si hodně štěstí v další cestě a rozejděte se pak vzájemně opačným směrem.

Zvláště si dávej pozor na:
1. Psycho-magická slova lingvistického programování která mají hluboký význam (např.: rozvod, rozchod, budoucnost, majetek, vina, oběť, vše, vždy, špatně, zlo …). Pomocí takových a podobných slov se lidi navzájem manipulují. Vyslovením magických slov se vyvolává Džin z lahve a spouští psycho-proces nevratně v běh.
2. Nepodceňuj étos mateřského ochranného principu, který říká, že matka (žena) má pravdu, přednost, právo …
3. Nesoutěž s partnerem o děti, o pozornost, o lásku, o pravdu, o morální právo. O tyto hodnoty se nesoutěží. Dívej se na takové projevy laskavě a z nadhledu. Neoplácej oko za oko.
4. Nelži a neprojevuj nepravdy, polopravdy, pomluvy. Neosnovuj pomsty a neprojevuj škodolibou radost.
5. Vyvaruj se chuti posuzovat partnera, soudit a trestat jej. Spravedlivý trest od tebe nemůže vzejít, nejsi bůh, nevíš vše a nespravedlivě trestat přeci nechceš.
6. Pěstuj v sobě soucit. Dívej se na sebe sama očima soucitného svědka.
7. Pokud ti partner vyčítá nějaký tvůj nedostatek, poděkuj za lekci, za radu a vnímej kde alespoň 5% z tebe se takto vlastně projevuje. Připusť si, že má partner pravdu alespoň trochu.

Napište mi hned teď

Publikováno a diskutováno na FB

K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Rozvod
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva