Rozvod

Chystáte se na rozvod?
Řešíte nevěru?
Prožíváte krizi manželství?


Chcete rozvod, rozchod zvládnout co nejlépe?
Chcete to klidně?
Chcete být na „to“ dobře připraven(a)?

rozvod

Rozpad vztahu rozhodně není jednoduchý, ale když máte odbornou oporu jde to opravdu zvládnout klidně!

Obvykle rozvod zažijeme jednou za život, vstupujeme do něj nepřipraveně, setkáváme se s ním poprvé v jeho surovosti a opravdovosti a zažíváme během toho mnoho stresu a nejistot.


Pomohu vám projít manželskou krizí i rozvodem :

 1. pokusit se nejdříve ještě váš vztah zachránit (pokud o to stojíte)
 2. vykomunikovat rozvod s partnerem
 3. udělat vše pro čistotu vlastního svědomí a klidného spánku
 4. připravit se na všechny možnosti a rizika rozvodu
 5. uvědomit si co vás rozvod bude vlastně stát
 6. vykomunikovat právní podmínky rozvodu s partnerem
 7. právní tipy a triky
 8. tipy a triky k ochraně majetku a dětí
 9. uvědomit si, reflektovat, proč to tak dopadlo, co bylo dobré a co raději neopakovat
 10. naladit vás na nový šťastný život

Pracuji jinak než běžní právníci. Právníkům je váš osud a prožívání životního traumatu obvykle volné. Soustředí se na jiné věci. Pro mě však je váš osud, vaše prožívání a zvládání této náročné situace důležité. Věnuji tomu pozornost.
Pocit vítězství nad bývalým partnerem/partnerkou dlouhodobé štěstí automaticky nezajišťuje. Moje podpora je o klidném a spokojeném rozvodu.

Mohu vás provést rozvodem od začátku do konce, nebo mě můžete přizvat jen pro některou konkrétní fázi. Vy nejlépe víte co potřebujete!

Petr nám pomohl najít a odstranit příčiny toho proč nám to neklapalo. Ulevilo se nám a k rozvodu jsme nakonec nemuseli.“ Veronika z Chlumce n/C

„Po dvou hodinách jsem pochopil co dělám ve vztahu špatně, díky“ Jirka z Pardubic

„Díky Petrovi jsme se s Honzou v klidu rozešli. Nemuseli jsme se nakonec tahat o majetek ani děti. A ještě jsme ušetřili za právníka. Zachránil nám život, jsem vděčná.“ Petra z Hradce Králové

Pomáhám projít rozvodem dobře, klidně a hladce. S ochranou, aby to bylo bez urážek a výčitek. S čistým štítem a svědomím. Bez ztráty osobního kreditu, odpovídajícího majetku a práv. Bez vyčerpávajících soudních tahanic. Pokud možno v dobrém se všemi zúčastněnými. Tak, aby se nikdo necítil poškozen ani vinen, ale schopen nového životního restartu. Tak, aby nevznikaly vztahové války, rodinné rozepře, mezigenerační problémy a tak, aby „karma“ rozvodu nepřecházela na děti. Tak, aby váš život a spánek byl během rozvodu (i potom) klidný, uvolněný, spokojený a zdravý.

Deset fází manželské krize/rozvodu:

 1. Dilema (rozvést/nerozvést se)
 2. Příprava (analýza rizik a nákladů, časový plán)
 3. Rozhodnutí (přijetí, smíření a odhodlání)
 4. Oznámení (s podporou tváří tvář partnerovi/partnerce)
 5. Vyjednání podmínek rozvodu s partnerem/partnerkou
 6. Právní tahanice (ošetření, uklidnění)
 7. Rozuzlení
 8. Po-rozvodový proces a stres (praktické a duševní dopady)
 9. Psychické odpoutání (zapomenutí, odpuštění)
 10. Nový životní start

Reaguji do 24h. Na nic nečekejte!

Konzultace jsou anonymní.

Pomáhám vyřešit ROZVOD v klidu a bez stresu.

S podporou po celou dobu.

Když víte jak, jde i rozvod udělat šťastně.
Napište mi,

Pracuji osobně i online.
Prosím vyplňte nezávazný kontaktní formulář.

Odpovídám do 24h. První konzultaci získáte do 3 dnů.
Chcete to zkusit?


K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva

Čeká vás rozvod? Nejste v tom sami. Podle Českého statistického úřadu je u nás 40tis. sňatků a 20tis. rozvodů každý rok. Tedy polovina manželství se rozvádí.

Manželská smlouva

Ať už jsi v partnerském vztahu nebo v manželství, uzavřel jsi v každém případě smlouvu s ženou, s kterou žiješ. Smlouva možná byla písemná a možná ne. Možná jsi prošel úředním nebo církevním obřadem nebo spolu žijete jen tak …

Ať tak či tak, zcela nepochybně jsi stvrdil osobní závazek vztahu, závazek smlouvy spolužití. Velká část toho závazku pravděpodobně zůstala nepojmenovaná, nevyslovená .. tak zvaně v nevědomí. A tato část pak řídí tvůj osud.

Podívej se na na moji osobní smlouvu, kterou jsem uzavřel se svojí ženou. Nech se inspirovat.

Pokud se tě dané téma dotýká a chtěl by jsi v tom podpořit, napiš si o konzultaci

K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Rozvod
Manželská krize
Rozchodový a rozvodový rituál
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Jak se připravit na manželství

YouTube videa o terapii

Začal jsem tvořit videa na psychoterapeutická témata. Pokud tě to zajímá, podívej se.

terapie videa

Je to pro mě něco nového. Učím se to. Ocením zpětnou vazbu, sdílení a komentáře. Stejně tak mě zajímají témata, která by tě zajímala pro taková video zpracování.

Zapni si na YouTube u mých videí „odběr“ ať ti další videa neutečou.

Umění rozhodnutí

Někdy se stane, že se člověk nemůže rozhodnout. Buď zdánlivě nemá jeho situace řešení nebo naopak má možných řešení několik. Když je pak daná situace zásadní jako např. změnit práci, odejít od partnera, postavit dům, soudit se, odpustit atp. Příkladů by mohlo být mnoho.

Někdy je to tak , že máme racionálně vyhodnoceno a spočítáno vše. Chceme být racionální a rozhodnout se jak nejlépe to jen jde. Přesto jakoby nám v tom něco bránilo.

Pro takové situace jsem připravil následující mentální (myšlenkové) cvičení. Cvičení tohoto typu používám běžně při konzultacích. Zvaž sám zdali jej vyzkoušíš. Můžeš právě teď a nic k tomu nepotřebuješ.

Myšlenkové cvičení – pomoc s rozhodnutím

Někdy racionální myšlení nepomáhá. Je užitečné, ale nějak nepomáhá. V takové situaci je dobré zkoumat vnitřní duševní stav, postoj. Vyslyšet jej a dovolit si dát duševní stav do souladu s realitou.

Pokud se tě dané téma dotýká a chtěl by jsi v tom podpořit, napiš si o konzultaci

Transformace moderního muže

Dnešní společnost často nevědomě znehodnocuje pravé „mužství“. Zdůrazňují se jen vybrané mužské kvality (např. soutěživost, agrese, racionalita) a jiné se opomíjejí (např. pevnost, rozhodnost, čestnost). V rámci kompenzace pak duch dnešní doby často vede maminky k výchově takzvaných „hodných hochů“. Mužů, kteří mají spíše než mužské, ženské kvality. Takový muži jsou pak vnitřně zmateni a partnerkami nevědomě (často i nechtěně) opovrhováni. V konečném důsledku se pak stane, že je společnost chudá na skutečně pravé mužské charaktery.

Pokud chceš:
– posílit své mužství
– porozumět sám sobě
– najít své místo v chaotickém světě
– srovnat si vztah s rodiči a partnerkou
– a přestat být „máminým hodným hochem“

Protože se toto téma objevuje často, připravil jsem pro tebe a každého kdo má zájem afirmaci na posílení mužství. Na základě terapeutické praxe, osobních znalostí a zkušenosti. Můžeš teď sám kdykoliv s tímto videem na sobě pracovat.

Transformace pro muže

Pokud se tě dané téma dotýká a chtěl by jsi v tom podpořit, napiš si o konzultaci

A zde je poklidnější meditační forma této afirmace.

Afirmace pro muže

Facilitator

řeším podporu vedení porad, konfliktů a procesu dorozumívání se ve skupině. Pomáhám skupinám zaměřit energii na dané téma a vytěžit maximum ze společné práce.

Vedu skupiny a týmy k cíli jejich jednání. Překonávám úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Pomáhám s odhalení problémů, hledání řešení, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

facilitace

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší náročnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi 

Interim management

řeším dočasné nasazení manažera (odborného lídra) do organizace. V situaci zásadní změny nebo potřeby externí pomoci. Pro situace zvládnutí výjimečné situace.

Řeším zavedení nových postupů, transformační projekty, změny organizační struktury a řízení, integraci podniků po fúzi nebo náhlý výpadek klíčového vedoucího pracovníka.

Odbornost:

 • Obecné řízení, CEO, GŘ, MD
 • Finanční řízení, CFO
 • Personální řízení, HR
 • Řízení IT
 • Řízení nákupu a logistiky
 • Řízení implementace ERP systémů
 • Řízení krizové komunikace
interim management

Nad-standardem jsou moderní koučovací, leadership, team-tvorné a psychoterapeutické techniky.

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete.

První krok udělejte hned teď, napište mi 

Silná žena (kazuistika)

Žena, která milovala a podporovala svého muže, vzala si ho, přivedla s ním na svět děti a strávila v bezpečném a bohatém rodinném kruhu, který byl pro mnohé vzorem, 25 let v lásce, bezpečí, dovolených, výletech, tanci, divadlech, radostech i starostech, domech, autech, množství přátel a nadprůměrném finančním zajištění.

Ta samá žena, začne postupně a nepozorovaně usilovat o změnu stavu a nastoupí nechtíc cestu k rozvodu následujícími kroky:

 • Přestane se zajímat o svého muže, jak se má
 • Přestane se zajímat o to co by její muž potřeboval
 • Přestane svého muže podporovat v tom co dělá
 • Přestane svého muže milovat
 • Začne na svém muži hledat nedostatky a ty začne zveličovat a zdůrazňovat
 • Začne svého muže shazovat před jejich dětmi
 • Začne svému muži vyčítat jeho vrozené charakterové vlastnosti
 • Začne říkat svému muži, že je debil či mu jinak nadávat
 • Přestane se o svého muže starat (prát, žehlit …)
 • Ujme se řízení domácnosti a začne si věci zařizovat sama
 • Začne organizovat věci doma po svém (bez diskuze se svým mužem)
 • Zatíží své děti nadměrnou (majetnickou) láskou, aby zastínila lásku svého muže
 • Přestane dávat svému muži dárky
 • Začne opovrhovat dárky od svého muže
 • Začne o svém muži (mezi přáteli a známými) mluvit opovržlivě
 • Začne říkat „Kdyby se semnou něco stalo, naše děti odkážu mojí sestře!“
 • Začne si všímat svých rozvedených přátel a příbuzných a začne o nich mluvit pochvalně
 • Onemocní a za své nemoci obviní svého muže
 • Začne svého muže vinit ze svého nešťastného života
 • Začne obviňovat svého muže z chladnosti a poukazovat na jeho nedostatek lásky

To se děje nepozorovaně několik týdnů, měsíců, roků. Muž to celé financuje, vydělává peníze, stará se a trpělivě snáší nálady své ženy. Myslí si, že to co zažívá od své ženy je „normální“. On je ne-empatický a ne-vědomý. Nemá šajnu o tom, co se děje. A ona v tom dál pokračuje. Muž, který si to nechá líbit, stane se slabým a takovou silnou ženu si nezaslouží. Rozvedou a rozejdou se nakonec ve zlém. Tento muž neustál energii a sílu své ženy. Tvůrčí a laskavou energii ženy, která se postupně začala cítit nevyužita se pak transformovala v energii destruktivní. Muž si toho nevšiml a neukočíroval to. Výsledkem je prožitek kolapsu a neštěstí u manželů, dětí, prarodičů i známých. A jako takové, se to šíří v čase a rodu dál …

Proč to ta žena dělala a jak se projevoval muž, bude v dalším kazuistickém příspěvku.

Rozchodový (rozvodový) rituál

V situaci, kdy partnerský či manželský vztah přestal fungovat a je potřeba se od sebe navzájem odpoutat a čestně se rozejít. V situaci kdy jeden (či oba) z bývalých partnerů uvízne v minulosti, vzteku, smutku, výčitkách, hořkosti …

Několik tipů:

 1. Je dobré mít zkušeného průvodce rozchodovým rituálem. Bez průvodce nebo s nezkušeným průvodcem můžete snadno upadnout do traumatu, prohloubení vztahové nejasnosti a závislosti. Uhlídat správnost procesu rozchodu je emočně náročné, nedoporučuji to dělat svépomocí. V tom je užitečná role nestranného průvodce, svědka, facilitátora.
 2. Pokud se do rozchodového rituálu pustíte sami, pak mějte předem alespoň jasno o scénáři. Jasno v tom, jak rituál bude probíhat a co se bude dít. Jasné naplánování kroků a časů. Nejít do toho naslepo nebo improvizovaně. Je dobré mít předem dohodnutý (vzájemně odsouhlasený) scénář. A toho se pak držet. Neujíždět z naplánovaného. Scénář je pro vás kotvou bezpečí! A trochu nahrazuje roli facilitátora.

Nejhorší je spoléhat „ono to nějak dopadne“. To ano, ono to dopadne, ale jak? A jaké to bude mít důsledky a jak dlouho se to s vámi potáhne? Měli byste se připravit a jednat tak, aby to dopadlo dobře, a ne „nějak“. Improvizace je tu nepřítel úspěchu a nepřítel šťastného života. Nevytvořte či neprohlubte si osobní trauma, ale odlehčete svému vztahovému napětí. To je cíl.

Do rozchodového rituálu paří emoce, ale ne všechny. Bez emocí je rituál plochý a málo funkční. Jak to však udělat, být v rituálu emoční a zároveň to řídit? No na to se hodí ten facilitátor. Jinak do rituálu rozchodu nepatří analýzy a logické úvahy. Nepatří tam moc minulost a určitě ne budoucnost. Rozchodový rituál je zaměřen na přítomnost, vděk a nově přítomnou samostatnost.

rozvod
Při rozchodu je těžké spolu mluvit (bez ohledu na to jak dlouho byli spolu)

Varování!
Nejčastější chyby a co nepatří do rozchodového rituálu:

 • Vzpomínky
 • Melancholie
 • Výčitky
 • Sliby
 • Omluvy
 • Zpytování
 • Hledání chyb
 • Kladení podmínek
 • Popis nesplněných očekávání
 • Hněv, agrese
 • Hledání příčin rozchodu
 • Analyzování minulost
 • Vyjadřování naděje ke změně
 • Ponechávání otevřené cesty zpět
 • Objímání a další doteky
 • Darování vzpomínkové předmětu
 • Plánování budoucnosti
 • Sliby týkající se budoucnosti
 • Řešení otázek majetku
 • Řešení otázek kolem dětí
 • Rolové hry (být tam jako matka, milenka, otec, syn, dcera …)
 • Dominantní a rankové hry (jsem víc či míň než ty, vím víc, cítím víc atp.)
 • (Výše uvedené může existovat, ale nepatří to do rozchodového rituálu. Naopak při rozchodovém rituálu to jeho význam narušuje a ohrožuje.)

Doporučení!
Co by mělo být součástí rituálu:

 • Rozhodnost a pevnost postoje
 • Vzájemná rovnocennost a respekt
 • Být sám za sebe. Ve své roli, svého pravého já. (Nikoliv v převzaté roli)
 • Poděkování za minulost a společnou cestu
 • Vyjádření si úcty a respektu
 • Vyzdvihnutí něčeho dobrého na tom druhém
 • Vyjádření pocitů a potřeb. Uznání druhou stranou.
 • Vyjádření lítosti nad tím, jak to dopadlo
 • Stvrzení nastoupené cesty
 • Rituální symbolické spálení v ohni (či odplutí na vodě) něčeho společného
 • Rozloučení bez podmínek
 • Popřání dobré budoucnosti a vlastní cesty pro druhého
 • Vykročení vzájemně opačným směrem bez podívání (ohlédnutí) se zpět na sebe a každý svobodně svojí cestou

Rituál samozřejmě jde udělat bez fyzické přítomnosti toho druhého. Je to dokonce bezpečnější forma. Přítomnost obou partnerů při svépomocné realizaci svádí k tomu co do rituálu nepatří. Tak dávejte na sebe bacha.

Bonusem ještě pár tipů.

Před rozchodovým rituálem je dobré napsat dopis partnerovi, ale neodeslat jej. Vypsat v dopisu veškerou svoji hořkost, která uvízla v hlavě či srdci. Dopis neodeslat, nečíst, neukazovat ale spálit (ideálně při rituálním loučení). Vybrečet se kamarádovi či kamarádce. Zajít si na oblíbené místo mimo domov a tam chvíli smutnět. Také v rámci přípravy je dobré se zbavit všech předmětů z bezprostřední blízkosti, které připomínají původního partnera. Nejlépe se jich zbavit zcela, přinejmenším je dát alespoň z běžného dohledu. Na rozchodový rituál je dobré jít hladový. A potom po rituálu je pak dobré ze sebe vytřást či vytancovat všechny zbytky emocí. Najíst se dobrého jídla. Pak je také dobré se pořádně vykoupat a smýt ze sebe prach minulosti. Je dobré si nové prostředí nějak zkrášlit, ovonět. Sejít se s někým kdo představuje přístav bezpečí a lehce pohovořit o plánech a budoucnosti. Nakreslit si svoji vizi, naplánovat první po-rozchodové rozvojové kroky. Být k sobě laskavý v prvních dnech. Ráno brzy vstávat a plánovat si den plný aktivit. Prospěje mít v prvních dnech po rituálu fyzicky náročnější, monotónní a rutinní práci. Srdce i hlava si odpočine.

Pokud jste v situaci rozchodového rituálu, napište mi, zavolejte mi. Máte zde ode mě návod, byť nedoporučuji se do toho pouštět svépomocí. Možná se vám to povede, možná ne. Zvažte rizika selhání vás či vašeho partnera. Rituál svatby či společného života vás něco stál, nějak se obtiskl do vaší duše. Žít teď zbytek života s ocasem hořkosti nepovedeného rozchodu, je vaše volba. Stejně jako je volba svěřit se do rukou zkušeného průvodce, terapeuta, facilitátora.

K tématu rozvodu doporučuji, ještě tyto příspěvky:
Rozvod
Manželská krize
Jak na rozvod
Jak se rozejít
Jak si udržet manželství
Manželská smlouva

Muž v osobním rozvoji (kazuistika)

Josef, muž 40let, mnoho let na sobě pracuje, rozvíjí se, navštívil mnoho seminářů a přečetl mnoho rozvojových knih. Ví jak se má chovat, jak žít, zná poučky a nástroje. Mám velkou energii v tom být dokonalý a splnit všechna očekávání „dokonalosti“. Přesto je jeho život nějak spletitý a plný překážek. Naplnění slibné dokonalosti je jaksi stále mlhavé. Musím na sobě ještě více pracovat, říká.


Terapeut: Postav se. Támhle stojí archetyp důvěry. Je od tebe 3m daleko, běž k ní pomalu a vnímej své pocity. Muž pomalu vykročí a jde poměrně sebevědomě. Vzpřímeně a hrdě. Jakoby má jasný úkol, který jde splnit. Vše je zdánlivě jasné. Zastavím ho uprostřed cesty a požádám jej, aby si vskutku procítil své pocity. Zaváhá a udělá malý krok zpět a řekne, možná tady je moje místo 1,5m před důvěrou. Zeptám se důvěry, jak se má a co cítí. Důvěra říká, že má z něho strach. Když to muž uslyší udělá další malý krok zpět ke své původní pozici a dále od důvěry. Zeptám se muže, jak se cítí. Říká, že vlastně o něco líp. Zeptám se co by mohl pro sebe udělat víc aby se cítil ještě líp. Zaváhá. Nabídnu mu, ukloň se a vnímej jak nejvíc ti to půjde. Muž jemně skloní hlavu. Zeptám se co by jsi potřeboval, aby to šlo ještě víc? Muž udělá další krok zpět ke své původní pozici a dále od důvěry. Ukloní se do úrovně pasu. Požádám ho, aby se uklonil před [důvěrou] tak jak to jde nejvíc, až čelem na zem. Pomalu si klekne a položí čelo na zem. Zřetelně zhluboka dýchá. Možná má trochu i slzy v očích. [Důvěra] v ten moment říká, takto tě vidím a přijímám, máš ke mě teď přístup.

(Případná podobnost s kýmkoliv je náhodná. Je mnoho lidí s danými či podobnými symptomy. Toto je jen příklad k inspiraci.)

Pomohu vám s vaší nepříjemnou situací se lépe vypořádat. V rozsahu a směru jaký si řeknete. První krok udělejte hned teď, napište mi 

Kazuistiky jsou diskutovány v uzavřené FB skupině. https://www.facebook.com/groups/kazdy.den.lepsi/